Tyrolen och Stratimirovics nya ljuskonstverk – ingen ska kunna missa fritidsgården

Report this content

Välkomna den 2 december till invigningen av Ljuslinje för Tyrolen – ett konstverk av Aleksandra Stratimirovic i samarbete med fritidsgården i Tynnered.

”Det har varit så spännande att få inblick i vad ungdomarna på Tyrolen är intresserade av och hur de väljer att utrycka sin kreativitet”, säger Aleksandra Stratimirovic.

Sedan 2016 har fritidsgården Tyrolen varit en av samarbetsparterna i Statens konstråds Konst händer – ett regeringsuppdrag som ställer konst i miljonprogrammet i fokus och som bygger på de behov och den kunskap som definieras av dem som bor och verkar där. Ungdomarna på Tyrolen har velat göra fritidsgården synlig. Dåligt underhållna utomhusmiljöer, bristande belysning och ett om stadsdelen dåligt rykte har gjort att många drar sig för att komma dit.

”Det finns väldigt många osynliga gränser i Tynnered, vägar där man inte går över till andra sidan beroende på var du kommer ifrån och områden dit du inte går helt enkelt”, säger Johanna Ödman fritidsledare på Tyrolen.

Tyrolen har funnits i 40 år och är en plats dit många kommer för att uttrycka sig genom poesi, musik och dans. Det finns även ett organiserat demokratiarbete och en vilja att förändra samhället – en kraft som Satens konstråd ville stärka genom Konst händer: Tynnered.

När: Invigningen av Ljuslinje för Tyrolen sker klockan 16.00 den 2 december som en del av fritidsgårdens 40-årsfirande mellan 12.00-18.00.

Var: Tyrolens fritidsgård, Safirgatan 14

Konstverk: Ljuslinje för Tyrolen är ett ljuskonstverk som placeras ovanför ingången till fritidsgården samt ett stråk av rosafärgade gatlyktor som Aleksandra Stratimirovic utformat i samråd med Göteborgs stad.

Konstnär: Aleksandra Stratimirovic (f. 1968) med bas i Stockholm och sedan länge specialiserad på ljus som konstnärligt medium. http://www.strati.se/index.php

Konst händer: Konst händer är en del av regeringssatsningen Äga rum, där Statens konstråd fått i uppdrag att fram till och med 2018 producera exempel på offentlig konst i vissa bostadsområden.

Efter en lång urvalsprocess har 15 områden valts ut: Amiralstaden i Malmö, Hageby i Norrköping, Hammarkullen i Göteborg, Gamlegården i Kristianstad, Gärdeåsen i Ljusdal, Holma i Malmö, Hässelby i Stockholm, Jordbro i Haninge, Kungsmarken i Karlskrona, Lindängen i Malmö, Prästholmen i Boden, Råby i Västerås, Råslätt i Jönköping, Tjärna ängar i Borlänge och Tynnered i Göteborg.

För ytterligare information, pressbilder och intervjuer:

Anna Lindholm kommunikatör
Statens konstråd
46(0)8-440 12 95, 46(0)72-733 10 70
anna.lindholm@statenskonstrad.se
www.statenskonstrad.se

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i och utanför Sverige.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

”Det har varit så spännande att få inblick i vad ungdomarna på Tyrolen är intresserade av och hur de väljer att utrycka sin kreativitet”
Aleksandra Stratimirovic, konstnär