Nu invigs Förhandlingen i Kristianstad och Stockholm

När den boende trycker på lysknappen i sin lägenhet, tänds även en lampa i Gamlegårdens centrum och en på fasaden på Konstakademien – riktad mot Rosenbad. Välkommen till invigningen av verket Förhandlingen som sker parallellt på Gamlegården i Kristianstad och vid Konstakademien i Stockholm.

KonstnC3A4rerna20Anna20HC3B6gberg20och20Johan20TirC3A9n20har20gjort20verket20FC3B6rhandlingen20pC3A520GamlegC3A5rden20i20Kristianstad20

Tid: 26/11 kl 16.30.
Plats: Gamlegårdens centrum, Näsbychaussén 70, Kristianstad, samt Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm.  

Invigningen sker samtidigt i Gamlegårdens centrum, i en anonym lägenhet på Gamlegården (via videolänk) och vid Konstakademien i Stockholm. Det kommer att finnas tillfälle att i samband med invigningen i Kristianstad intervjua hyresgästerna i den lägenhet som styr verket, men de vill vara anonyma.
Medverkande på plats, Kristianstad: Konstnären Johan Tirén, curator Peter Hagdahl från Statens konstråd, samt boende i lägenheten (som önskar vara anonyma).
Medverkande på plats, Stockholm: Konstnären Anna Högberg, Lena From, chef för Konstenheten på Statens konstråd, samt Isabella Nilsson, ständig sekreterare vid Konstakademien

När en anonym person på Gamlegården i Kristianstad tänder och släcker sin lampa i hemmet, tänds även en lampa i Gamlegårdens centrum och en på fasaden till Konstakademien i Stockholm, helt nära maktens centrum i Rosenbad. Verket Förhandlingen ställer frågor kring vem som har makten och avståndet från maktens centrum till dem som berörs av den i sin vardag.
– Mycket i arbetet med Förhandlingen har handlat om det upplevda eller faktiska glappet mellan de institutioner där makten sitter och människor som bor i miljonprogramsförorterna. Det handlar också om relationen mellan det synliga och det osynliga, säger Johan Tirén, en av de två konstnärerna bakom projektet.

Samtidigt som ljuset i lägenheten i Kristianstad tänds och lyser upp vardagen för dem som bor där, tänds lampan intill Rosenbad som en påminnelse om det liv som levs utanför maktens centrum.
– Man kan fråga sig vilka som egentligen är de upplysta? Ibland är det bra att vända på positionerna och fråga sig vilka erfarenheter och vilken kunskap man kanske missar för att man inte tittar på andra platser, säger Johan Tirén.

I två år har Statens konstråd och konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén arbetat i miljonprogramsområdet Gamlegården i dialog med de boende på området, i samarbete med AB Kristianstadsbyggen, Kristianstad konsthall och Konstakademien. Förhandlingen är ett av två större konstverk som projektet kommer att mynna ut i på Gamlegården.
– I början av stora projekt med många inblandade kan det finnas ett avstånd till konsten och idén om vad konst är. Men när man börjar prata med varandra kan avståndet också försvinna, säger Anna Högberg.
– Projektet har gått fram och tillbaka under de här åren, just som en förhandling som verket faktiskt heter. Och det är ju så verket är, en ständigt pågående förhandling. Ett formande och handlande behövs – och det är aldrig färdigt.

Anna Högberg (f. 1970) är konstnär och utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Johan Tirén (f. 1973) är konstnär och utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Köpenhamn och Konsthögskolan i Malmö. Anna Högberg och Johan Tirén har vid ett flertal tillfällen arbetat tillsammans med konst i stadsutveckling.

Förhandlingen är en del av Konst händer, en regeringssatsning (2016–2018) med fokus på konst i miljonprogramsområden. Konst händer utgår från boendes egna initiativ och önskemål om hur de vill arbeta med professionell offentlig konst.

För mer information:
Peter Hagdahl, curator, peter.hagdahl@statenskonstrad.se, 08-440 12 99
Lena From, chef för Konstenheten Statens konstråd, lena.from@statenskonstrad.se, 08-440 12 86
Lina Pihl, pressansvarig Statens konstråd, lina.pihl@statenskonstrad.se, 08-121 575 02

På bilden: Anna Högberg och Johan Tirén, konstnärerna bakom projektet på Gamlegården i Kristianstad. Foto: Ricard Estay 
För ytterligare bildmaterial, besök vårt pressrum på statenskonstrad.se

Lina Pihl 
Pressansvarig Statens konstråd

lina.pihl@statenskonstrad.se
08-121 575 02

Om oss

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Mycket i arbetet med Förhandlingen har handlat om det upplevda eller faktiska glappet mellan de institutioner där makten sitter och människor som bor i miljonprogramsförorterna. Det handlar också om relationen mellan det synliga och det osynliga.
Johan Tirén, konstnär