Television Without Frontiers av Andjeas Ejiksson utses till vinnare av Open call: Nyskapande tillfällig konst

Report this content

En jury utsåg i veckan förslaget Television Without Frontiers av Andjeas Ejiksson till vinnare av Statens konstråds Open call: Nyskapande tillfällig konst

Juryns motivering:
Juryn är enig om att Andjeas Ejiksson med förslaget Television Without Frontiers lämnat ett spännande förslag med hög konstnärlig kvalitet. Med finkänslighet har Andjeas Ejiksson tagit sig an ett för samtiden relevant ämne där paralleller dras mellan ett utdöende medieformat och ett identitetssökande Europa. Juryn ser en stor utvecklingspotential i förslaget, både vad gäller projektets innehåll och möjliga presentationsformat.

Jurymedlemmar

  • Carl Michael von Hausswolff, konstnär, kompositör och curator, Stockholm
  • Pontus Kyander, frilansande curator verksam i Helsingfors
  • Joanna Sandell, museichef på Kalmar konstmuseum
  • Jessica Segerlund, processledare på Älvstranden Utveckling
  • Ordförande Marti Manen, curator Statens konstråd

- Förslaget tänjer gränserna för och experimenterar på ett innovativt sätt med möjligheterna att arbeta med konst i det offentliga rummet, säger Edi Muka, curator på Statens konstråd och ansvarig för projektets genomförande.

Andjeas Ejiksson om Televison Without Frontiers
Televison Without Frontiers är en iscensättning som utforskar försök att genom TV uppfinna en gemensam identitet och ett mytologiskt ursprung för den europeiska gemenskapen. Vad som verkar vara det mest utopiska av dessa projekt var ett experiment som kallades Eurikon och som, första gången i maj 1982, prövade att sända public service-TV via satellit. Iscensättningen kommer att använda Eurikon som ramverk, modell och källa för ett TV-performance där föresatsen är att söka vad det här experimentet kan berätta om de konflikter och begär som omgärdar konstruktioner av kulturell identitet i ett samtida Europa. Här blir den huvudsakliga frågan varför Eurikon inte fungerade och hur detta misslyckande reflekterar myten om Europa och dess försök att konstruera sig själv.

Open call: Nyskapande tillfällig konst är en del i Statens konstråds arbete med att bredda fältet offentlig konst. I mars 2016 bjöd Statens konstråd in konstnärer bosatta i Sverige att lämna idéer för ett tillfälligt konstprojekt som utforskar samtiden och flyttar fram gränsen för vilka uttryck konst i gemensamma rum kan ta.

Över 200 ansökningar kom in. I juni 2016 valde juryn ut tre projekt som gick vidare till det andra steget i processen, där konstnärerna utvecklade förslagen tillsammans med Statens konstråds curator Edi Muka. 24 oktober 2016 utsåg juryn Andjeas Ejiksson med Television Without Frontiers till det vinnande förslaget. Statens konstråd kommer nu tillsammans med Andjeas Ejiksson producera verket, som preliminärt kommer att uppföras 2017.

För ytterligare information, pressbilder och intervjuer:

Anna Lindholm kommunikatör
Statens konstråd
46(0)8-440 12 95, 46(0)72-733 10 70
anna.lindholm@statenskonstrad.se
www.statenskonstrad.se

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Förslaget tänjer gränserna för och experimenterar på ett innovativt sätt med möjligheterna att arbeta med konst i det offentliga rummet.
Edi Muka, curator på Statens konstråd.