Sveriges riksdag och Statens konstråd firar demokratin med nytt konstverk

Report this content

Konstnär Astrid Göransson får uppdraget att skapa ett konstverk som uppmärksammar demokratins hundraårsjubileum. Kom som du är! är ett samtida monument som lyfter fram de fem första kvinnliga ledamöterna i Sveriges riksdag och kopplar samman dem med de som kommer efter. Platsen för konstverket är Riksplan, Stockholm och projektet är ett samarbete mellan Sveriges riksdag och Statens konstråd.

I år fyller demokratin i Sverige 100 år. Det uppmärksammar Sveriges riksdag och Statens konstråd med ett nytt konstverk på Riksplan utanför riksdagshuset. I mars i år bjöds konstnärer in att lämna intresseanmälan för att göra en konstnärlig gestaltning som uppmärksammar jubileet. Tre konstnärer valdes som fick lämna skissförslag (anbud). Nu är det klart att Astrid Göransson får uppdraget.

– Mitt skissförslag Kom som du är! visar att det måste finnas plats för alla i vår demokrati, säger konstnär Astrid Göransson.

– Jag tänker på ord som demokrati, kvinnlig rösträtt och kvinnor som föregångare. Konstnären har verkligen tagit detta till sitt hjärta och skapat ett konstverk där alla kan se de fem första kvinnliga riksdagsledamöterna bäras av nutida generationer in mot riksdagen. Det gläder mig att vi nu har fått det konstverk av dessa kvinnor som vi länge har saknat, säger Åsa Lindestam, riksdagens förste vice talman, som ingår i samrådsgruppen som har ansvarat för urvalet av skissförslaget.

– Astrid Göransson har i sitt skissförslag skapat ett monument för vår tid, ett monument som knyter ihop historien med samtiden och pekar mot framtiden, säger Patrick Amsellem, direktör på Statens konstråd.

Kom som du är!
Centrum för Astrid Göranssons skissförslag Kom som du är! är en skulptur där två unga kvinnor går mot Riksdagdagshuset. De bär fram de fem första kvinnliga ledamöterna i Sveriges riksdag – pionjärerna Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Bertha Wellin och Agda Östlund – mot byggnadens entré. De går på en stensatt stig som kröker sig över gräsmattorna på den norra delen av Riksplan, slingrar sig in under lindarna och leder fram till de för kvinnor före 1921 stängda portarna. Genom de unga kvinnorna knyter Astrid Göransson samman dåtid med nutid, de pionjärer som banat väg för oss med de som kommer efter. En publikation som innehåller säkerhetsvakters och lokalvårdares skildringar av sitt arbete på Riksdagen är också en del av skissförslaget. Kom som du är! tar ett helhetsgrepp på platsen och visualiserar kampen för demokrati och jämlikhet som alltjämt pågår.

Se en video som beskriver skissförslaget här: https://youtu.be/wSAA-6FCzFU 

Ur tilldelningsbeslutet:

"Den föreslagna skulpturen har genom sin direkta inkludering av fler generationer stora möjligheter att öppna upp för diskussion om de demokratifrågor och utmaningar vi står inför idag och skapa utrymme för diskussion, dialog och reflektion, inte minst i de skolklasser som kontinuerligt besöker riksdagen. Skulpturen fångar ett fruset ögonblick och är samtidigt en symbol för samarbete, demokrati och att bära en gemensam vision."

Vad händer nu?
Under hösten inleds produktionen av konstverket som sker i nära samarbete mellan konstnär Astrid Göransson, Statens konstråd och Riksdagsförvaltningen. Kom som du är! ska preliminärt invigas i juni 2022.

Samrådsgrupp
En samrådsgrupp med representanter från Sveriges riksdag, Riksdagsförvaltningen och Statens konstråd har ansvarat för urvalet av skissförslaget. I samrådsgruppen ingick:

  • Patrick Amsellem, direktör, Statens konstråd
  • Liza Carlefred, utställningsproducent och innehållsansvarig för Demokratijubileet, Riksdagsförvaltningen
  • Jan-Erik Ellfolk, byggnadsarkitekt, Riksdagsförvaltningen/White arkitekter
  • Marianne Jonsson, curator, Statens konstråd
  • Åsa Lindestam, förste vice talman, Sveriges riksdag
  • Slavica Mladenovic, chef för riksdagens sektion för interiör och konst, Riksdagsförvaltningen
  • Lotta Mossum, curator och projektansvarig Demokratin 100 år!, Statens konstråd
  • Kjell Strandqvist, konstnärlig rådgivare, Riksdagen
  • Ingrid Svahn, assisterande curator, Statens konstråd
  • Christina Wohlfahrt Leffler, inredningsarkitekt, konstansvarig Riksdagsförvaltningen

Bakgrund till uppdraget
I år är det hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. För att uppmärksamma jubileet vill Riksdagen genom en konstnärlig gestaltning hedra de fem första kvinnliga ledamöterna som 1921 valdes in i Sveriges riksdag: Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Bertha Wellin och Agda Östlund. 

Om platsen
Platsen för konstverket är en avgränsad, specifik del av Riksplan på östra sidan av riksdagshuset De fem kvinnliga pionjärerna promenerade genom denna park på väg till sitt arbete i riksdagshuset, som då hade sin huvudentré från Riksplan.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Lindholm kommunikatör
anna.lindholm@statenskonstrad.se
08-440 12 95

Lotta Mossum, curator
lotta.mossum@statenskonstrad.se
08-440 12 96

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, och sprider kunskap och erfarenheter i och utanför Sverige.

Prenumerera

Media

Media