Också killingar undersöks för schmallenbergvirus

SVA har fått in rapporter från djurägare om kastningar av foster och svaga killingar i getbesättningar. Det här kan vara exempel på symptom av schmallenbergvirus. Viruset har orsakat en hel del liknande problem i får- och nötdjursbesättningar under vintern och därför kommer nu djurägare med getter att tillfrågas om sina erfarenheter.

Get. Foto: Ylva Persson, SVA.

Alla som har getter uppmanas att fylla i en webbaserad enkät, oavsett om man upplevt problem i besättningen som skulle kunna bero på schmallenbergvirus eller inte. Deltagandet är frivilligt och helt anonymt. Resultaten kommer att redovisas under året.

Ökad kunskap kan ge bättre råd
Syftet med undersökningen är att myndigheter och organisationer ska få ökad kunskap om vilka effekter introduktionen av schmallenbergvirus fått i svenska getbesättningar. En ökad kunskap kan leda till att säkrare råd ges i framtiden om hur man kan undvika, eller minska, problem orsakade av viruset.

Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Svenska Djurhälsovården genomför undersökningen tillsammans. De tre aktörerna har parallellt en enkät om lamnings- och kalvningsresultat, som tidigare har meddelats.

Dödfödda och missbildade foster
Det för Europa och Sverige nya schmallenbergviruset spreds under 2011 och 2012 snabbt över kontinenten. Viruset sprids av svidknott. Under slutet av 2012 konstaterades att många svenska fårbesättningar smittats och de som drabbats i början av dräktigheten hade problem med tomma tackor, samt med dödfödda och missbildade foster vid lamningen. Sjukdomen påverkar nötkreatur på liknande sätt och denna enkät genomförs för att öka kunskapen om sjukdomen hos getter.

Mer information om schmallenbergvirus

Frågor av journalister besvaras av

SVA:
Biträdande statsveterinär Ylva Persson, tel. 018-67 41 62
Jordbruksverket:
Kristina Mieziewska, Veterinärinspektör på avdelningen för djurskydd och hälsa, tel. 036-15 58 63
Svenska Djurhälsovården:
Djurhälsoveterinär Lena Stengärde, tel. 0480-573 43

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Landsbygdsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Taggar:

Om oss

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Näringsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Det för Europa och Sverige nya schmallenbergviruset spreds under 2011 och 2012 snabbt över kontinenten. Viruset sprids av svidknott. Under slutet av 2012 konstaterades att många svenska fårbesättningar smittats och de som drabbats i början av dräktigheten hade problem med tomma tackor, samt med dödfödda och missbildade foster vid lamningen. Sjukdomen påverkar nötkreatur på liknande sätt och denna enkät genomförs för att öka kunskapen om sjukdomen hos getter.
Twittra det här

Citat

Syftet med undersökningen är att myndigheter och organisationer ska få ökad kunskap om vilka effekter introduktionen av schmallenbergvirus fått i svenska getbesättningar.
Ylva Persson