Rethink - en förändringsprocess och ny företagsidentitet

Under våren 2010 inledde Stora Enso förändringsprocessen Rethink som kommunicerades internt i november 2010. Idag lanseras Rethink utanför företaget. Utåt sett är det mest synliga tecknet på förändringen Stora Ensos nya företagsidentitet.

”Rethink grundar sig på förändringar som har skett och sker inom Stora Enso och dess verksamheter. Vi vill se på verksamheten på ett nytt sätt, och det här sättet att utmana gamla arbetsmetoder har blivit en del av vår vardag inom koncernen,” säger Stora Ensos CEO Jouko Karvinen.

”Vi är övertygade om att det inte bara är vi som tänker i nya banor. Människor runtom i världen håller på att tänka om. Och alla våra intressenter tänker om. Vi tänker alla om. Det kan handla om hur vi kan rädda vår planet för framtida generationer, hur företagen måste lära sig att bygga upp ansvarstagande verksamheter i nya samhällen eller konsumenter som vill ha hållbara lösningar och hur vi kan möta konsumenternas behov.”

”Att ifrågasätta gamla sätt att arbeta och hitta nya metoder och lösningar som tillfredsställer kunder, aktieägare, medarbetare och samhället i stort är en hisnande utmaning. Vi känner att koncernledningen är beredd att gå in helhjärtat i det här arbetet,” säger Gunnar Brock, styrelseordförande i Stora Enso.

Som ett led i Rethink-processen får Stora Enso en ny företagsidentitet. Den nya identiteten symboliserar koncernens arbete för att skapa en hållbar framtid för vår planet genom att utveckla innovativa lösningar baserade på förnybara material. Logotypen speglar formerna som är förknippade med Stora Ensos verksamhet och produkter samt naturens ständigt återkommande cykler. Formen är inspirerad av den kronbladslösa blomman på eukalyptusträdet som håller på att bli en allt viktigare råvara i massaproduktionen.

Istället för en traditionell årsredovisning publicerar Stora Enso idag en ”Rethink Report” som ska uppmuntra till nytänkande även hos läsaren. Rapporten kan beställas på www.storaenso.com/order.

För ytterligare information, v g kontakta:
Jouko Karvinen, CEO, tel. +358 2046 21410
Lauri Peltola, Head of Communications and Global Responsibility, tel. +358 2046 21380

Se Rethink-filmer på:
www.storaenso.com/rethink

Följ oss på Twitter:
www.twitter.com/storaenso

 

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

 

Stora Enso är den globala nytänkaren i förpacknings-, pappers- och träproduktsindustrin. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 26 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2010 uppgick till 10,3 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

 

STORA ENSO OYJ 

 

Prenumerera