Stora Enso förlänger löptiden för kinesiskt låneavtal med International Finance Corporation

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2011-04-04 kl 09.00 EET

Stora Enso har tecknat ett avtal med International Finance Corporation (IFC) om förlängning av löptiden för syndikerade lån om 128 MUSD inom ramen för sin befintliga lånefacilitet med IFC. IFC är medlem i World Bank Group vars syfte är att utveckla den privata sektorn på tillväxtmarknader. Det nya avtalet förlänger löptiden med tre år till juni 2014. Lånet kommer att användas till finansiering av Stora Ensos nuvarande och framtida investeringar i Kina.

De internationella kommersiella banker som medverkar i transaktionen är Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Handelsbanken, HSBC, Nordea, SEB och The Royal Bank of Scotland. Det ursprungliga låneavtalet mellan Stora Enso och IFC avseende verksamheten i Kina undertecknades i juni 2005. I juni 2006 utökades beloppet till 300 MUSD, varav löptiden på 128 MUSD nu förlängs.

I linje med sin strategi för tillväxtmarknader fokuserar Stora Enso på lönsam expansion i Kina genom att prioritera lokal hållbar fiberförsörjning och genom att investera på tillväxtmarknader och utvalda produktsegment.

”Vi har en långvarig relation med IFC som är vår främsta strategiska finansieringspartner i Kina. Vi är glada över det faktum att investerare som IFC uppskattar vårt hållbarhetsarbete. Samtidigt har IFC gett oss värdefull vägledning i vår strävan att förbättra hållbarheten i vår verksamhet”, säger Stora Ensos CFO Markus Rauramo.


För ytterligare information, v g kontakta:
Jyrki Tammivuori, SVP, Group Treasurer, tel +358 2046 21043


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är ett globalt pappers-, förpacknings- och träproduktföretag med tillverkning av tidnings och bokpapper, journalpapper, finpapper, konsumentkartong, industriförpackningar och träprodukter. Företaget är världsledande inom hållbar skogsindustri och erbjuder sina kunder lösningar som är baserade på förnybara råmaterial. Våra produkter är ett klimatvänligt alternativ till många icke förnybara material och lämnar ett mindre kolavtryck. Stora Enso är inkluderat i Dow Jones Sustainability Index och FTSE4Good Index. Företaget har cirka 26 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2010 uppgick till 10,3 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.STORA ENSO OYJ

Prenumerera