Stora Enso förnyar Group Executive Team

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2012-03-19 kl 12.00 EET

Stora Enso har utsett tre nya medlemmar till sin ledningsgrupp Group Executive Team. Samtidigt kommer tre av de nuvarande medlemmarna att lämna teamet för nya befattningar inom och utanför företaget.

Karl-Henrik Sundström har utsetts till Stora Ensos finansdirektör (Chief Financial Officer) från och med den 1 augusti 2012. Han kommer närmast från det holländska företaget NXP Semiconductors, Philips tidigare halvledareverksamhet i Eindhoven. Huvuddelen av sin yrkesbana har Karl-Henrik Sundström haft inom telekommunikationsbolaget Ericsson där han byggt upp sin karriär i Latinamerika och som chef för företagets verksamhet i Australien, och slutligen som chef för Global Services och senare vice vd och CFO för Ericsson AB.

”I hans senaste två roller som CFO för ett av Sveriges största företag för nästan fem år och som CFO för NXP har Karl-Henrik Sundström visat sig vara en finansdirektör av världsklass. Hans erfarenhet av att driva ett företag kommer i hög grad att komplettera vårt arbete med att förnya Stora Enso. Vi önskar alla Karl-Henrik varmt välkommen in i teamet och har stora förväntningar på honom”, säger Stora Ensos CEO Jouko Karvinen.

Dessutom utses chefen för Stora Enso Global Identity Lauri Peltola och General Counsel Per Lyrvall till nya medlemmar i Group Executive Team från och med idag.

”Genom att inkludera Lauri Peltola i Group Executive Team vill vi poängtera den centrala rollen som vår globala Stora Enso-identitet, vårt globala ansvar och vår nytänkande har i ledningsgruppens arbete. Med utnämningen av Per Lyrvall vill vi ytterligare understryka vikten av våra värderingar, vår öppenhet och vår uppförandekod samt ett av våra viktigaste ledarskapsteman, ’Gör det rätta’”, betonar Jouko Karvinen.

Stora Ensos nya Group Executive Team ser ut som följande:
Jouko Karvinen, Chief Executive Officer
Juan Bueno, Executive Vice President, affärsområdet Biomaterials
Lars Häggström, Executive Vice President, Global People and Organisation
Hannu Kasurinen, Executive Vice President, affärsområdet Building and Living
Per Lyrvall, Executive Vice President, Global Ethics and Compliance, General Counsel
Mats Nordlander, Executive Vice President, affärsområdet Renewable Packaging
Lauri Peltola, Executive Vice President, Global Identity
Karl-Henrik Sundström, Executive Vice President, Chief Financial Officer (fr.o.m. 1 augusti 2012)
Juha Vanhainen, Executive Vice President, affärsområdet Printing and Reading

Följande tre medlemmar kommer att lämna Group Executive Team: Hannu Alalauri, tidigare chef för affärsområdet Fine Paper, har utsetts till chef för affärsenheten Packaging Solutions. Han blir även medlem i ledningsgruppen för Renewable Packaging. Bernd Rettig, för närvarande ansvarig för energi, logistik, FoU och kapitalinvesteringar, kommer även fortsättningsvis att arbeta med FoU och kapitalinvesteringar, men dessutom ha ökad fokus på större investeringsprojekt inom Stora Enso. Han fortsätter att rapportera till CEO. Stora Ensos nuvarande CFO Markus Rauramo har utsetts till ny finansdirektör för Fortumkoncernen. Han fortsätter att arbeta inom Stora Enso och Group Executive Team fram till att Karl-Henrik Sundström börjar sin tjänstgöring.

Bilder på Karl-Henrik Sundström, Lauri Peltola and Per Lyrvall finns på http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=0319
Kopiera länken in i din webbläsare.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Jouko Karvinen, CEO, tel. +358 2046 21410
Lauri Peltola, Head of Global Identity, tel. +358 2046 21380

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar och träprodukter. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 30 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2011 uppgick till 11,0 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera