Stora Enso slutför framgångsrikt återköp av obligationslån

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2012-03-09 kl 12.30 EET

Stora Enso har framgångsrikt genomfört ett återköp till ett nominellt värde av 336 820 000 EUR av en obligation med förfall 2014 som emitterades 2004 och utökades 2009. Priset för transaktionen är baserat på en interpolerad ränta motsvarande mid-swaps + 130 räntepunkter och en avkastning på 2,396 %, vilket motsvarar en köpeskilling om 105,970. Likviddagen för transaktionen blir den 13 mars 2012.

Det offentliga återköpet genomfördes gemensamt av Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs och SEB.


För ytterligare information, v g kontakta:
Jyrki Tammivuori, SVP, Group Treasurer, tel +358 2046 21043
Ulla Paajanen-Sainio, Head of Investor Relations, tel +358 2046 21242


Börsmeddelandet om Stora Ensos uppköpserbjudande som publicerades den 29 februari 2012 finns tillgängligt på www.storaenso.com/presswww.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar och träprodukter. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 30 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2011 uppgick till 11,0 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera