Årets Mångfaldsdag i Sundsvall – fantastiska föreläsare på angeläget tema

Den 3 november går den av stapeln, årets Mångfaldsdag. Mångfaldsdagen 2016 äger rum i Stadshuset i Sundsvall och beräknas locka cirka 400 deltagare. Årets tema är ”Mångfald och integration för hållbar tillväxt”. I programmet syns riksbekanta föreläsare som alla tar sig an temat på sina speciella sätt.

– Egentligen borde alla dagar vara mångfaldsdagar, men jag är oerhört glad över att vi ägnar den här dagen åt frågan. Det är också otroligt glädjande att vi lyckats få hit så många intressanta föreläsare, säger Christiane Rüdiger (V) årets inledningstalare och ordförande i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

Bland årets föreläsare syns bland andra:

Din Röst Ska EKA!, Jassim Ahmadi,

Slumpmässigt utvald – Berhad Rouzbeh

I betraktarens ögon – Hans Calderas

Den breda skaran föreläsare ska ta sig an ämnen som Från nyanländ till nyanställd -hur ska etableringen lyckas? Annie Rubensson

Värdet av medvetenheten om det som är kulturellt och det som inte är det. Karin Sharma. Detta är bara några av de många intressanta inslagen.

Saleh Dirawi på Sundsvalls kommun är den som håller samman arrangemanget. Han lovordar samarbetet mellan olika organisationer i Sundsvall.

– Mångfaldsdagen är ett samarbete mellan Sundsvalls kommun och en rad organisationer från den ideella sektorn. Vi gör det här tillsammans, säger han.

Mångfaldsdagen 2016 börjar kl. 9 på torsdag den 3 november 2016 i Stadshuset i Sundsvall.

Program och möjlighet att anmäla sig finns på http://www.mangfaldsdagen.nu/regi/

Kontaktpersoner:

Saleh Dirawi, samordnare, förvaltningen för vuxenutbildning, arbetsliv och integration, Sundsvalls kommun, tfn: 070-372 01 88, saleh.dirawi@sundsvall.se.

Pia Söderlund, verksamhetschef, förvaltningen för vuxenutbildning, arbetsliv och integration, Sundsvalls kommun, tfn:073-275 48 00, pia.z.soderlund@sundsvall.se.

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia