Dela

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Citat

- Om de som arbetar eller bor i Stenstan istället parkerar bilen en bit bort, exempelvis i något av parkeringshusen, ger det plats till de som vill handla eller göra andra kortare ärenden
Eva Forslund
Du som arbetar i centrala Sundsvall kan parkera enkelt och under tak i P-husen Balder eller City-P för sex kr i timmen alternativt 30 kr per dag
Jonas Albecker
Jag vill få ungdomarna att förstå det finns ljus i mörkret. Hur nattsvart det än kan kännas så finns det där, tro mig, jag om någon vet, det finns ljus.
Leif Andrée, skådespelare, aktuell med självbiografiska monologen LEIF.
Vi vill stärka det lokala utvecklingsarbetet och ta vara på det engagemang och den utvecklingskraft som finns på landsbygden.
Jim Bruylandt, landsbygdsutvecklare på Sundsvalls kommun
Alla medverkande parter har med entusiasm, nyfikenhet och öppet sinne deltagit i processen att upphandla konst till det nya resecentret.
Olof Ahlström, prjektledare Sundsvalls museum
Internet är fantastiskt men för att vi ska känna oss trygga på nätet behöver vi skydda vår integritet och öka medvetenheten om de digitala fotspår som lämnas när man är ute på Internet.
Ida Norberg
Lena Granefelt
Jag ser det som en önskan att sätta ljus på något vi inte annars uppmärksammar, det i vår kultur så föraktade åldrandet, ”fas tre”, det som kommer efter den så ihärdigt dokumenterade perioden av knopp och blom.
Mellan 80 och 90 procent av all laddning sker vid bostaden, att skaffa laddplats vid sitt eget hem är därför väldigt relevant
Ida-Marie Stjerna, energi- och klimatrådgivare i Sundsvall.
Om man har skriv- eller lässvårigheter kan det leda till dåligt självförtroende och sämre förutsättningar i skola eller i arbetslivet, men det behöver inte vara så. Ett bra bemötande och bra stöd kan göra väldigt stor skillnad.
Sandra Levin, bibliotekarie, Sundsvalls stadsbibliotek
Det här är ett sätt för oss att nå fler människor och ge dem förutsättningar att kunna vara digitalt delaktiga, vara en del av samhället och vara demokratiskt delaktiga
Abdullatif Haj Mohammad, bibliotekspedagog, Sundsvalls stadsbibliotek.
Om man har skriv- eller lässvårigheter kan det leda till dåligt självförtroende och sämre förutsättningar i skola eller i arbetslivet, men det behöver inte vara så. Ett bra bemötande och bra stöd kan göra väldigt stor skillnad.
Sandra Levin, bibliotekarie, barn- och ungdomsavdelningen, Sundsvalls stadsbibliotek.
Dialogarbetet kan sammanfattas i en vision om grönska, konst och färg. Därför går vi nu vidare med att låta konst ta plats på pelarna utanför vänthallen på Navet.
Anna Molin, kultursekreterare, Sundsvalls museum
Busstationen Navet kommer inte längre att fungera som Sundsvalls busstation när Hållplats Stenstan är färdigbyggt under hösten 2019. Detta innebär att det frigörs plats för nya möjligheter. Navet rivs och utformningen av Navetön blir då en förlängning av Esplanaden, ytan breddas och får alléträd och grönska. Men utformningen ska också vara flexibel nog att kunna möta framtida förändringar och förslag i området på kort och även längre sikt. Vi skapar därför en generellt användbar yta som ger plats för tillfälliga, mobila och rumsskapande aktiviteter, en temporär testplats.
Johan Nordström, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret
Jag är väldigt stolt över utmärkelsen och Sundsvalls kommun. Detta är ett kvitto på att vi gör något riktigt bra i Sundsvall, som utmärker sig i konkurrensen med andra ambitiösa kommuner.
Eva Nordberg, måltidschef, Sundsvalls kommun
Allt som tas upp är saker som är bra att känna till inför ett liv efter studenten.
Mats Nilsson, studie och yrkesvägledare på Hedbergska skolan.
Koncernen är lönsam och fortsatter också att bidra till ökad samhällsnytta.
Pernilla Berg (S), styrelseordförande, Stadsbacken AB
- Litteraturfestivalen är ett forum för frihet att uttrycka tankar och idéer, något som är ovanligt eller omöjligt för arabiska läsare i många delar av världen. Vi ger människor tillgång till böcker som inte har varit tillgängliga i deras hemländer.
Maha Alhaddad, , verksamhetsledare för studieförbundet Ibn Rushd, distrikt Norra.
Det här blir starten på vårt samarbete med DIGG. Det blir spännande att se hur vi kan sätta fart på digitaliseringen både här i vår region och i övriga delar av det offentliga Sverige, ihop med DIGG
Marcus Matteby, IT-direktör iSundsvalls kommun
DIGG kan bli en bra katalysator när vi nu växlar upp digitaliseringen av kommunens verksamhet för att bättre möta kraven på tillgänglighet och hög service till våra invånare, företag och andra aktörer. I och med etableringen här i Sundsvall får DIGG också nära till andra myndigheter och företag som ligger i digitaliseringens framkant.
Peder Björk (s) kommunalråd i Sundsvalls kommun
Det känns extra roligt att Sundsvalls kommun är en av de första kommunerna som tecknat avtal med DIGG och vill öppna upp för utländska e-legitimationer i sina offentliga e-tjänster. Det visar att vi landat på rätt plats med vår nya myndighet.
Annika Bränström, senior rådgivare med ansvar för EU-förordningen eIDAS inom DIGG.
Integrationen är en av de största samhällsutmaningarna vi har i Sverige idag och vi vill vara med och stötta den. Målet är att engagera så många vi kan under september och samtidigt öka vår egen förståelse för de som av olika anledningar invandrar till Sverige.
Robert Svedberg, Head of business center/affärsområdeschef Danske bank i Sundsvall
Föreläsningen kommer i första hand att handla om att ladda hemma och om det stöd som privatpersoner kan söka.
Johan Lagrelius, BioFuel Region.
Tomas Jonsson är en eldsjäl som brinner för det han gör och lägger ned mycket tid och engagemang för att ge de barn han möter bättre förutsättningar och större möjligheter genom läsning.
Birgitta Ingebrand, bibliotekarie och jurymedlem, Årets läsfrämjare.
Det skulle innebära en stor skillnad för oss om detta fungerar. Våra insatser skulle kunna användas till så mycket mer vilket i sin tur skapar en mindre skräpig kommun. Vi hoppas verkligen att detta blir en bra lösning för oss i framtiden.
Alexander Fagerlund, samordnare parksektionen
Det är viktigt att de kärl som ställs ut ska uppmuntra till att man vill hålla det fint i kommunen. Designen som tagits fram för sopkärlen är toppen.
Alexander Fagerlund, samordnare parksektionen
Jag hoppas att jag kan väcka samma lust och lek som finns i fotbollen och visa hur roligt man kan ha med skrivande och bokstäver. Det är häftigt att skriva, man kan hitta på vad som helst och öppna helt nya världar.
Magnus Ljunggren, författare.
Det har varit ett fantastiskt lärorikt arbete och mycket intressant att höra vad man vill göra i parken. Engagemanget från alla grupper har varit över vår förväntan och det ska bli spännande att se hur det nu blir verklighet.
Annika Näsmo, landskapsingenjör, stadsbyggnadskontoret
Att få vara del av ett sådant här projekt är väldigt roligt, att det dessutom blir ytor för alla åldrar gör det ju inte sämre. Bland annat blir det två utegym, lekpark, en liten scen, grillplats och mycket mer.
Sofi Källner, landskapsingenjör, stadsbyggnadskontoret
- Det är ett stort projekt som inkluderar såväl helt nya vägar som upprustning av befintliga vägar. Vi smalnar av vissa stråk, bygger nya parkeringsplatser, bygger hastighetssäkrade korsningar, tillgänglighetsanpassar busshållplatser och breddar trottoarer
Daniel Jonsson, Sundsvalls kommun
Eftersom Malandsbadet stängde kändes det självklart att hålla öppet. Det blir författarbesök med Anna Hansson, hennamålning och kortvikning i 3D och programmering med robotar och appar.
Carin Engwall, enhetschef, barn- och ungdomsbiblioteket, Sundsvalls stadsbibliotek.
Det är häftigt att läsa. Kan vi få fler unga att läsa kommer de själva upptäcka hur kul det är.
Linus Hallenius, lagkapten, GIF Sundsvall.
Vi vill testa om det faller väl ut att använda elcyklar när vi sköter om våra parker och grönområden. Vi vill bidra till att minska koldioxidutsläppen i staden och vi tror att det här är ett sätt att göra det på. Vi har många bilar som kör i centrum varje dag och vi vill dra vårt strå till stacken.
Tomas Häggström, sektionschef, parksektionen
Vi vill uppmärksamma att det går utmärkt bra att odla blommor och grönsaker tillsammans i rabatter och urnor, det blir dessutom både smakfull för gommen som för ögat.
Annika Näsmo, landskapsingenjör
Det här greppet har testats i Visby och nu vill vi se vad som händer i Sundsvall. Förhoppningsvis är sundsvallsborna rädda om kärrorna och låter dem vara fortsatt fina när de transporterar dem till olika platser i staden.
Annika Näsmo, landskapsingenjör
Vi välkomnar att regeringen nu väljer att genomföra de stora och nödvändiga infrastruktursatsningar som vi länge har arbetat för här i Sundsvall.
Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande
Många tror att solceller är dyrare och krångligare än vad som är fallet.
Alvar Palm, projektledare, Hållbar Utveckling Väst.
Tidigare låg bland annat ett varv och en kolkaj i området. Verksamheterna som var här förr har bidragit till att området nu måste saneras. Men innan vi kan påbörja det måste vi undersöka marken först.
Sven-Åke Westman, miljöhandläggare, stadsbyggnadskontoret
Det är viktigt att ge nyanlända och förstagångsväljare i Sundsvall tillräckligt med kunskaper och motivation om valdeltagandet för att kunna fatta ett aktivt beslut att delta i valet. Det är också viktigt att öka engagemanget, så att människorna fattar medvetna val om huruvida de ska rösta eller inte. Deras röst är viktig även för demokrati i Sverige.
Saleh Dirawi, Samordnare Integration, Favi
Vi tar med oss de goda erfarenheterna av dialogarbete för Nacksta park till arbetet med Ortviksparken. Vi kommer bland annat att vara med på Skönsbergsdagen den 5 maj för att möta intresserade. Vi hoppas att många kommer och berättar om vad de vill göra i parken i framtiden.
Alena Repko, landskapsarkitekt
Vi får chansen att visa upp biblioteket för besökare som inte besökare oss så ofta. Harry Potter fungerar som en inkörsport till läsande.
Sandra Levin, bibliotekarie, Sundsvalls stadsbibliotek
Föreläsningen riktar sig till alla som är intresserade av solceller, såsom villaägare, fastighetsägare med flera.
Mona Tjernström, energi- och klimatrådgivare, Sundsvalls kommun.
- Med sin breda erfarenhet från både offentlig verksamhet som från det privata näringslivet ser vi att Anneli på ett bra sätt kommer att bidra till MittSverige Vatten och Avfalls fortsatta utveckling. Vi är mycket nöjda över rekryteringen av Anneli.
Kim Ottosson, ordförande MSVA
- Jag har haft tio händelserika och spännande år som stadsbyggnadsdirektör, i en expansiv tid då Sundsvall verkligen har växt och utvecklats. Så det är med stor stolthet men också med visst vemod som jag lämnar stadsbyggnadskontoret. Men det är med glädje, entusiasm och förväntan jag antar utmaningen som vd för MSVA. Det är ett privilegium att få vara del av en verksamhet som bidrar till regional samhällsutveckling och som är en viktig del av samhällsbyggandet.
Anneli Wikner, stadsbyggnadsdirektör
Vi önskar Anneli lycka till i sitt nya uppdrag och är samtidigt glada för att hennes omfattande erfarenhet finns kvar inom kommunkoncernen.
Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande
Vi har velat skapa förutsättningar för en ökad trygghet för alla som vistas i området och att det i förlängningen innebär att fler kan tänka sig att åka buss.
Niklas Bergström, projektledare
Den bro vi har idag är uttjänt och går inte att reparera ytterligare, utan måste rivas och ersättas av en ny bro. Det är inte lönsamt att reparera den helt enkelt
Anders Calissendorff, projektledare, Gatuavdelningen.
Att vi på Sundsvalls kommun nu uppmärksammas för vårt arbete gör oss inte bara glada och stolta, det ger oss även kvitto på att vi är på rätt väg. Jag vill passa på att tacka alla som väljer att utmanas med oss, det krävs mod att bryta invanda mönster och att vara med på en förändringsresa
Bodil Hansson, vice ordförande i kommunstyrelsen Sundsvall kommun.
Vår avsikt är att så många som möjligt påbörjar och fortsätter med liknande träningsaktiviteter efter genomfört friskvårdsprogram
Gudrun Forslund, HR strateg inom Barn- och utbildningsförvaltningen.
Vi har själva erfarenhet av hur viktigt det är med språket för att komma in på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt för oss att kunna hjälpa till.
Ulrica Widmark-Norberg, hotelldirektör Elite Hotel Knaust
Det är oerhört glädjande att bostadsbyggandet i Sundsvall fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Bra också att vi har så hög beredskap i arbetet med framtida detaljplaner. Vi har fortsatt bostadsbrist i Sundsvall och behöver hålla ett högt tempo för att komma i kapp efterfrågan.
Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp