Bra resultat av Stadsbacken

Report this content

Stadsbacken AB, koncernen för kommunens hel- och delägda bolag, visar ett resultat för 2019 om 135,7 miljoner kronor. Det är en förbättring med hela 27,1 miljoner kronor jämfört med budgeten och 17,8 miljoner kronor jämfört med den prognos som upprättades i september.

– Rapporten visar att koncernen fortsätter att leverera en betydande vinst till sina ägare, kommunens invånare, säger Åsa Ulander (S), ordförande i Stadsbacken AB. 

Jämfört med tidigare prognos förbättrades resultatet främst av Midlanda Flygplats (20,2 mnkr) beroende på erhållen kompensation från Trafikverket (18,2 mnkr) avseende flygskatten. 

– Koncernen fortsätter också att bidra till ökad samhällsnytta. Mitthem beslutade om  nybyggnation av ytterligare 132 lägenheter i Bosvedjan samt 30 lägenheter i Njurunda. Under året flyttade hyresgästerna in i de 88 nya lägenheter i Bosvedjan, säger Anders Johansson, vd för Stadsbacken AB.

SKIFU genomför bl.a. byggnation av nya resecentrum och slutförde byggnationen av 450 parkeringsplatser i centrala Sundsvall.

Sundsvall Vatten har enligt kommunundersökningen Kritik på teknik Sveriges mest nöjda kunder avseende kvaliteten på kranvattnet. 99 % av kunderna var positivt inställda till kranvattnet att jämföra med rikssnittet på 94 %.

– Sjukfrånvaron minskade för tredje året i rad och uppgick till 3,3 %, vilket innebär att målet om 3,5 % uppnåddes, säger Åsa Ulander.
 

Kontaktperson

Åsa Ulander  (S) styrelseordförande, Stadsbacken AB                       070-189 99 20

Anders Johansson, vd, Stadsbacken AB                                             070-103 04 08

Stadsbacken AB är helägt av Sundsvalls kommun och koncernen består av totalt 18 bolag. Koncernen redovisade intäkter med 2,1 miljarder kronor, en balansomslutning om 8,4 miljarder kronor och ett resultat om 135,7 miljoner kronor för 2019. Antal anställda uppgick under 2019 till 575.