Citat

Vi vill med denna gest göra en markering om att Sundsvall är en plats där alla får vara sig själva oavsett exempelvis, kön, etnisk bakgrund, religion, funktionsvariation, ålder eller sexuell läggning.
Bodil Hansson (S), vice ordförande i Kommunstyrelsen.
För oss som arbetar med hbtq-frågor är kommunens gest en mycket viktig markering om vår rätt att få vara oss själva. Det här berör inte bara hbtq-frågor, det här gäller oss alla oavsett vilka vi är eller varifrån vi kommer. Under Pride-veckan kommer vi eventuellt att använda parken för några mindre aktiviteter.
Torbjörn Karlsson, Pridegeneral i Sundsvall
Det som blir bra här kan vi ta med oss i arbetet när vi planerar för andra områden i kommunen och det är viktigt att vi har offentliga platser som inbjuder till aktivitet och skapar liv i staden.
Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör
Vi har försökt ordna något bra för sundsvallsborna utan att kostnaden ska bli så stor. Allt som finns i parken ska kunna tas bort med kort varsel samtidigt som att den ska fungera som en mötesplats i centrum, och det har visat sig att parken används flitigt.
Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare
Genom ett minimalistiskt och poetiskt nycirkus-uttryck jobbar vi med rörliga bilder som skapar stora tankar.
Hege Eriksdatter Østefjells
Att bli utnämnd till Årets Läsfrämjare känns enormt hedrande! Extra värdefullt då jag vet att ”juryn” är så kompetent i området böcker och läsande och att de har kännedom om de flesta som jobbar på olika sätt med detta viktiga arbete
Eivor Schultz
Det känns väldigt roligt att få välkomna världens främsta runforskare till Sundsvall. I Medelpad finns 14 runstenar, betydligt fler än i omkringliggande landskap, det gör den här platsen extra intressant.
Ulrika Stenbäck, intendent friluftsmuseerna, Sundsvalls museum
Det känns bra att vi fått ännu en aktivitetsplats i Sundsvall – och det är extra roligt att den här platsen inbjuder till både kultur- och idrottsaktiviteter. Som politiker kan det ibland kännas långt mellan beslut och utförande, men det är desto roligare när det sker. Förhoppningen är ju att det här ska ge barn och ungdomar större möjlighet att, på ett enkelt sätt, aktivera sig och ha roligt
Niklas Evaldsson (V), kultur- och fritidsnämndens ordförande.
Den här aktivitetsplatsen har ett väldigt centralt läge och jag hoppas därför att den ska komma till användning under skoldagen såväl som på fritiden
Lisa Tynnemark (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande.
Ett av träden var en dubbelbjörk som verkligen såg farlig ut, ur stenens synpunkt menar jag.
Tomas Häggström, sektionschef, park
Det som är spännande med LUPP är att man får ta del av ungdomarnas åsikter och tankar kring hela deras tillvaro
Tommy Lerstrand, enhetschef ungdomsavdelningen, kultur-och fritidsförvaltningen, Sundsvalls kommun
Det är väldigt glädjande att vårt arbete och fokus för att lyfta arbetsgivarfrågorna och minska sjukskrivningarna nu har gett resultat. Personalen är vår viktigaste resurs och de är en förutsättning för att vi ska klara av att leverera välfärd även i framtiden.
Bodil Hansson (S), ordförande i personalutskottet
Många unga är engagerade och brinner för olika frågor. Demokratidagen lockar därför ett stort antal deltagare. Vi ser fram emot två dagar med många givande samtal och intressanta diskussioner
Pia Fjällmo, demokratisamordnare vid ungdomsavdelningen i Sundsvalls kommun
Som politiker så känns det inspirerande att se alla ungdomar som deltar i det här unika evenemanget där vi får möjlighet att mötas och samtala med varandra. Vi politiker får direkta inspel från ungdomarna och de kan ge feedback på sådant vi gjort
Niklas Evaldsson (V), kultur- och fritidsnämndens ordförande
Det här är otroligt roligt för oss såklart, men också för berörda företag/organisationer som engagerat sig i ansökan och som nu får den kompetens de behöver för att utveckla sina verksamheter. Jag tror att dessa nya utbildningar kommer att bli lika populära som de utbildningar vi redan har idag och jag ser fram emot många sökande.
Agneta Lindgren Verksamhetschef på Favi (Förvaltningen för vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration).
Vår inriktning och ambition är att utställningen ska koppla väldigt tydligt till förskolans och grundskolans läroplaner. På olika sätt kan besökarna möta och utforska ämnen som teknik och mekanik, för att nämna några.
Olof Ahlström, projektledare
Det är ett unikt tillfälle att under januari månad kunna ta med sin picknickkorg, slå sig ner i gröngräset, lyssna på fågelkvitter eller utmana familjen på ett parti kubb. Dagen till ära har vi också höjt temperaturen till behaglig sommarvärme
Jennie Sahlin, arenachef Gärdehov
Arbetet med att utveckla friluftsmuseets område genom investeringar och arbetet med platsvarumärket är två stora och ambitiösa satsningar som kommer att gå hand i hand. Att de pågår parallellt är ett medvetet val för att skapa de bästa förutsättningarna för att utveckla Norra Berget.
Daniel Eklund, chef Sundsvalls museum
Individuell språkträning kan vara bra för personer som är ute i arbetslivet och behöver hjälp att behärska ett specifikt vokabulär för sin yrkesroll.
Eva Askling, talpedagog.
Vårt mål är att skapa Sundsvalls största och bästa After ski någonsin!
Tord Budenberg på PingPong
I nuläget så pekar prognosen mot att vi kommer att lotta ut priser till ett värde av drygt 100 000 kr, men det kan bli mera...
Mats Ågebrant, projektledare för SM-veckan i Sundsvall 2019.
Jag upplever att det finns vilja och mod som ger tydligt utvecklingsfokus i Sundsvall och jag ser fram emot att vara med och driva samhällsutvecklingen framåt.
Magnus Ydmark, blivande stadsbyggnadsdirektör, Sundsvalls kommun
Årets nyhet är Barnens julmarknad i det övre området vid utsiktsstigen mot stenstan.
Peder Tholin, evenemangssamordnare, Sundsvalls museum, friluftsmuséerna
Statsbidraget är ännu ett kvitto på att Sundsvall växer genom ett stabilt årligt tillskott av nya bostäder.
Daniel Lundberg, utredare inom kommunens avdelning för strategisk samhällsutveckling
Vi har många stipendiater och duktiga förmågor som verkar inom kultur och idrott och det känns roligt att vi kan uppmärksamma några av dom
Åsa Ulander, kultur- och fritidsnämndens ordförande.
Sundsvalls museum och Stadsbyggnadskontoret har tillsammans tagit fasta på en yta i förändring genom att ge plats för tillfälliga konstnärliga uttryck och aktiviteter. Det är ett sätt att pröva nya metoder där stadsutveckling och kultur går hand i hand
Ulrika Sjöberg, kommunikatör, Stadsbyggnadskontoret
Vår förhoppning med Vidöppet på Arkivens dag är att besökarna ska få möjlighet att upptäcka delar av Kulturmagasinet som de inte redan kände till
Lena Nygren, enhetschef, Sundsvalls museum.
Det måste bli smidigare att cykla. Därför har vi nu byggt Sundsvalls första cykelöverfarter
Madeleine Blom, Projektledare, gatuavdelningen, Sundsvalls kommun.
Det finns många perspektiv i utställningen som kan bidra både till människors förståelse av vår gemensamma historia och samtidigt upplevelse av nutiden. Vi välkomnar alla att ta del av utställningen och uppmuntrar särskilt skolelever.
Petter Österlund, intendent, Sundsvalls museum
- Om de som arbetar eller bor i Stenstan istället parkerar bilen en bit bort, exempelvis i något av parkeringshusen, ger det plats till de som vill handla eller göra andra kortare ärenden
Eva Forslund
Du som arbetar i centrala Sundsvall kan parkera enkelt och under tak i P-husen Balder eller City-P för sex kr i timmen alternativt 30 kr per dag
Jonas Albecker
Jag vill få ungdomarna att förstå det finns ljus i mörkret. Hur nattsvart det än kan kännas så finns det där, tro mig, jag om någon vet, det finns ljus.
Leif Andrée, skådespelare, aktuell med självbiografiska monologen LEIF.
Vi vill stärka det lokala utvecklingsarbetet och ta vara på det engagemang och den utvecklingskraft som finns på landsbygden.
Jim Bruylandt, landsbygdsutvecklare på Sundsvalls kommun
Alla medverkande parter har med entusiasm, nyfikenhet och öppet sinne deltagit i processen att upphandla konst till det nya resecentret.
Olof Ahlström, prjektledare Sundsvalls museum
Internet är fantastiskt men för att vi ska känna oss trygga på nätet behöver vi skydda vår integritet och öka medvetenheten om de digitala fotspår som lämnas när man är ute på Internet.
Ida Norberg
Lena Granefelt
Jag ser det som en önskan att sätta ljus på något vi inte annars uppmärksammar, det i vår kultur så föraktade åldrandet, ”fas tre”, det som kommer efter den så ihärdigt dokumenterade perioden av knopp och blom.
Mellan 80 och 90 procent av all laddning sker vid bostaden, att skaffa laddplats vid sitt eget hem är därför väldigt relevant
Ida-Marie Stjerna, energi- och klimatrådgivare i Sundsvall.
Om man har skriv- eller lässvårigheter kan det leda till dåligt självförtroende och sämre förutsättningar i skola eller i arbetslivet, men det behöver inte vara så. Ett bra bemötande och bra stöd kan göra väldigt stor skillnad.
Sandra Levin, bibliotekarie, Sundsvalls stadsbibliotek
Det här är ett sätt för oss att nå fler människor och ge dem förutsättningar att kunna vara digitalt delaktiga, vara en del av samhället och vara demokratiskt delaktiga
Abdullatif Haj Mohammad, bibliotekspedagog, Sundsvalls stadsbibliotek.
Om man har skriv- eller lässvårigheter kan det leda till dåligt självförtroende och sämre förutsättningar i skola eller i arbetslivet, men det behöver inte vara så. Ett bra bemötande och bra stöd kan göra väldigt stor skillnad.
Sandra Levin, bibliotekarie, barn- och ungdomsavdelningen, Sundsvalls stadsbibliotek.
Dialogarbetet kan sammanfattas i en vision om grönska, konst och färg. Därför går vi nu vidare med att låta konst ta plats på pelarna utanför vänthallen på Navet.
Anna Molin, kultursekreterare, Sundsvalls museum
Busstationen Navet kommer inte längre att fungera som Sundsvalls busstation när Hållplats Stenstan är färdigbyggt under hösten 2019. Detta innebär att det frigörs plats för nya möjligheter. Navet rivs och utformningen av Navetön blir då en förlängning av Esplanaden, ytan breddas och får alléträd och grönska. Men utformningen ska också vara flexibel nog att kunna möta framtida förändringar och förslag i området på kort och även längre sikt. Vi skapar därför en generellt användbar yta som ger plats för tillfälliga, mobila och rumsskapande aktiviteter, en temporär testplats.
Johan Nordström, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret
Jag är väldigt stolt över utmärkelsen och Sundsvalls kommun. Detta är ett kvitto på att vi gör något riktigt bra i Sundsvall, som utmärker sig i konkurrensen med andra ambitiösa kommuner.
Eva Nordberg, måltidschef, Sundsvalls kommun
Allt som tas upp är saker som är bra att känna till inför ett liv efter studenten.
Mats Nilsson, studie och yrkesvägledare på Hedbergska skolan.
Koncernen är lönsam och fortsatter också att bidra till ökad samhällsnytta.
Pernilla Berg (S), styrelseordförande, Stadsbacken AB
- Litteraturfestivalen är ett forum för frihet att uttrycka tankar och idéer, något som är ovanligt eller omöjligt för arabiska läsare i många delar av världen. Vi ger människor tillgång till böcker som inte har varit tillgängliga i deras hemländer.
Maha Alhaddad, , verksamhetsledare för studieförbundet Ibn Rushd, distrikt Norra.
Det här blir starten på vårt samarbete med DIGG. Det blir spännande att se hur vi kan sätta fart på digitaliseringen både här i vår region och i övriga delar av det offentliga Sverige, ihop med DIGG
Marcus Matteby, IT-direktör iSundsvalls kommun
DIGG kan bli en bra katalysator när vi nu växlar upp digitaliseringen av kommunens verksamhet för att bättre möta kraven på tillgänglighet och hög service till våra invånare, företag och andra aktörer. I och med etableringen här i Sundsvall får DIGG också nära till andra myndigheter och företag som ligger i digitaliseringens framkant.
Peder Björk (s) kommunalråd i Sundsvalls kommun
Det känns extra roligt att Sundsvalls kommun är en av de första kommunerna som tecknat avtal med DIGG och vill öppna upp för utländska e-legitimationer i sina offentliga e-tjänster. Det visar att vi landat på rätt plats med vår nya myndighet.
Annika Bränström, senior rådgivare med ansvar för EU-förordningen eIDAS inom DIGG.
Integrationen är en av de största samhällsutmaningarna vi har i Sverige idag och vi vill vara med och stötta den. Målet är att engagera så många vi kan under september och samtidigt öka vår egen förståelse för de som av olika anledningar invandrar till Sverige.
Robert Svedberg, Head of business center/affärsområdeschef Danske bank i Sundsvall