Pressinbjudan – Demokratidagen, en möjlighet för ungas röster i Sundsvall

Report this content

Välkommen till den åttonde upplagan av Demokratidagen då ungdomar i Sundsvall kan diskutera med politiker och tjänstmän om frågor som är viktiga för dem. Första tillfället är den 14 februari för elever i gymnasiet samt unga vuxna och nästa tillfälle är den 21 februari för högstadieelever.
 

- Många unga är engagerade och brinner för olika frågor. Demokratidagen lockar därför ett stort antal deltagare. Vi ser fram emot två dagar med många givande samtal och intressanta diskussioner, säger Pia Fjällmo, demokratisamordnare vid ungdomsavdelningen i Sundsvalls kommun.

Demokratidagen grundar sig i den LUPP-undersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som görs i Sundsvalls kommun vart tredje år. Det kommer även att arrangeras workshops med ämnen som till exempel fritid, trygghet, skola, hälsa, arbete/framtid, politik/inflytande och stadsplanering.

- Elever från Sundsvalls gymnasium leder samtalen under Demokratidagen som är ett ypperligt tillfälle för ungdomar att säga vad de tycker i just ”sina” frågor. LUPP-enkäten genomfördes i Sundsvall under hösten så under Demokratidagarna kommer pinfärsk statistik att diskuteras, säger Pia Fjällmo.

Under Demokratidagen kommer även partierna som är invalda i kommunfullmäktige att delta i ”Heta stolen” på scenen i Kulturmagasinet. Det som lyfts under dagen förmedlas vidare till politiker och berörda förvaltningar som kan använda kunskapen till grund för planering och beslut.  

- Som politiker så känns det inspirerande att se alla ungdomar som deltar i det här unika evenemanget där vi får möjlighet att mötas och samtala med varandra. Vi politiker får direkta inspel från ungdomarna och de kan ge feedback på sådant vi gjort, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Niklas Evaldsson.

Michel Issa – Munken som blev multientreprenör håller en inspirationsföreläsning om engagemang och ungas inflytande. Michel Issa kommer att lyfta fram hur han gick från ung arbetslös till global multientreprenör med humanitär inriktning. Medverkar gör även även Elevhälsan, Polisen, Fältassistenter, Arbetsförmedlingen och Mitthem.

Tid och plats:

Torsdagen den 14 februari 08.30 – 16.00, Kulturmagasinet
Demokratidagen för gymnasieet och unga vuxna

Torsdagen den 21 februari 08.30 – 16.00, Kulturmagasinet
Demokratidagen för högstadiet

Välkommen!

För mer information:
Pia Fjällmo, demokratisamordnare Sundsvalls kommun
Telefon: 060-19 17 89, 070-190 78 81
e-post: pia.fjallmo@sundsvall.se

Niklas Evaldsson (V), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Telefon: 073-866 52 88
e-post: niklas.evaldsson@sundsvall.se

 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Många unga är engagerade och brinner för olika frågor. Demokratidagen lockar därför ett stort antal deltagare. Vi ser fram emot två dagar med många givande samtal och intressanta diskussioner
Pia Fjällmo, demokratisamordnare vid ungdomsavdelningen i Sundsvalls kommun
Som politiker så känns det inspirerande att se alla ungdomar som deltar i det här unika evenemanget där vi får möjlighet att mötas och samtala med varandra. Vi politiker får direkta inspel från ungdomarna och de kan ge feedback på sådant vi gjort
Niklas Evaldsson (V), kultur- och fritidsnämndens ordförande