Den negativa trenden har vänt - sjukfrånvaron minskar rejält inom Sundsvalls kommun

Report this content

År 2016 hade Sundsvalls kommun högst sjukfrånvaro i länet och bland den högsta i landet. Nu har det vänt rejält. Vi är en de kommuner som minskade sin sjukfrånvaro mest under år 2018.

På bara två år har Sundsvalls kommun minskat sin sjukfrånvaro från 9,7 procent till 7,5 procent. Vi har förbättrat vår placering med 42 placeringar. Detta enligt siffror från Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada.

- Det är väldigt glädjande att vårt arbete och fokus för att lyfta arbetsgivarfrågorna och minska sjukskrivningarna nu har gett resultat. Personalen är vår viktigaste resurs och de är en förutsättning för att vi ska klara av att leverera välfärd även i framtiden, säger Bodil Hansson (S), ordförande i personalutskottet.

Från kommunledningen är det högst prioriterat att sänka sjukfrånvaron. Den politiska majoriteten har satt upp målet att kommunens sjukfrånvaro bland kvinnor och män ska vara högst i nivå med riksgenomsnittet för kommuner år 2020, ett mål som nu är inom räckhåll.

År 2018 var riksgenomsnittet för sjukfrånvaro 6,6 procent och Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro var 7,5­­ procent. År 2022 skärps målet, då ska sjukfrånvaron bland kvinnor och män vara i nivå med jämförbara kommuner.

- Vi har valt insatser med stor omsorg. Istället för att satsa på kortsiktiga lösningar har vi arbetat med kommunens grundstrukturer och satsat både på främjande, förebyggande och efterhjälpande insatser. Även om siffrorna går åt rätt håll har vi fortfarande ett hårt jobb framför oss med mycket kvar att göra, säger hr-direktör Karin Rystedt.

Fokus ligger på systematiskt arbetsmiljöarbete och insatser för att förebygga sjukfrånvaro. Men även på att samordna insatser för de som redan har blivit sjuka. Enhetliga strukturer, arbetssätt och tillämpningar har tagits fram för att våra chefer ska agera lika. Alla chefer ska få kunskap om hur de ska agera om någon av deras medarbetare blir sjuk.

Arbetet med långtidssjukskrivningar och att upprätta planer för alla långtidssjukskrivna har prioriterats. Arbetet med korttidsfrånvaron har påbörjats och blir nästa steg att fokusera på.   

Exempel på åtgärder som bidragit till att vända trenden är:

  • Nära dialog och samverkan med fackförbund och förvaltningar för att fram riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering.
  • En ny riktlinje för arbetsanpassning och rehabilitering fastslogs i mars 2018. För att få effekt av riktlinjen har kommunens chefer erbjudits en tvådagars utbildning.
  • Kommunens servicecenter ger konsultativt rehabiliteringsstöd för chefer i deras arbete med rehabilitering.
  • Ständig vidareutveckling för att förbättra och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket är en viktig faktor för att undvika ny sjukfrånvaro. I december 2018 fastställdes riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Arbetsmiljöveckan 2018 med föreläsningar som stöd i arbetet med korttidsfrånvaron.

Kontakt:

Bodil Hansson (S), ordförande i personalutskottet, telefon 070-675 66 73

Taggar:

Media

Media

Citat

Det är väldigt glädjande att vårt arbete och fokus för att lyfta arbetsgivarfrågorna och minska sjukskrivningarna nu har gett resultat. Personalen är vår viktigaste resurs och de är en förutsättning för att vi ska klara av att leverera välfärd även i framtiden.
Bodil Hansson (S), ordförande i personalutskottet