Stadsbyggnadskontoret får ny stadsbyggnadsdirektör

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att utse Magnus Ydmark till stadsbyggnadsdirektör. Magnus kommer närmast från Helsingborgs stad.

Magnus Ydmark bor idag i Helsingborg och har under de senaste åren varit chef för samhällsplanering inom Helsingborgs stad.

- Jag är tacksam över förtroendet att få vara med och utveckla Sundsvall tillsammans med politiker, medarbetare och andra aktörer. Jag upplever att det finns vilja och mod som ger tydligt utvecklingsfokus i Sundsvall och jag ser fram emot att vara med och driva samhällsutvecklingen framåt, säger Magnus.

- Jag känner mig glad och stolt över att få välkomna Magnus Ydmark. Det var en enig rekryteringsgrupp som förordade honom till tjänsten. Magnus har stor kompetens och mycket erfarenhet av strategisk samhällsbyggnad på ett flertal plan. Dessutom har han erfarenhet av offentlig verksamhet och samarbete och kommunikation med många olika aktörer, något som känns extra viktigt nu när det händer så mycket i Sundsvall de närmaste åren, säger Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Tidigare arbetade Magnus som översiktsplanearkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg samt på Länsstyrelsen i Skåne. Han är utbildad landskapsarkitekt vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Magnus och hans familj har sedan många år tillbaka ett fritidshus i Höga kusten, vilket gör att han är långt ifrån obekant med den här delen av Sverige.

- Min bild av Sundsvall är att det är en vacker stad och en kommun med engagerade invånare och ett aktivt näringsliv. Det finns många kvaliteter och stor potential i kommunen och jag ser fram emot att få utforska och lära känna dessa bättre framöver, säger han.

När det handlar om hur kommunen ska hantera framtida tillväxt och kommande utmaningar säger Magnus:

- Det är mycket som är på gång i kommunen, vilket är positivt och skapar ett stort behov av information och dialog. Att ta vara på digitaliseringens möjligheter ser jag som extra viktigt för att stärka service och samhällsbyggnad ytterligare. Jag ser fram emot att få höra hur medarbetare, politiker, engagerade invånare och näringsliv ser på utmaningar och möjligheter för Sundsvalls framtida utveckling.

Magnus tillträder sin nya tjänst som stadsbyggnadsdirektör 18 mars nästa år.

Kontakter

Anders Hedenius, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, telefon 070-183 16 95

Magnus Ydmark, telefon 0732-31 19 69

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag upplever att det finns vilja och mod som ger tydligt utvecklingsfokus i Sundsvall och jag ser fram emot att vara med och driva samhällsutvecklingen framåt.
Magnus Ydmark, blivande stadsbyggnadsdirektör, Sundsvalls kommun