Pressinbjudan – Invigning av aktivitetsplats i Granloholm

Nu är det dags för invigning av Granloholms centrums nya aktivitetsplats Diamanten, en plats för spontan aktivitet, social samvaro, scenkonst och prestationslös rörelse.

- Äntligen har vi fått en häftig aktivitetsplats i Granloholms centrum! Vi ser redan nu att den används flitigt av barn och ungdomar. Tanken är att det ska vara en plats där barn och unga har möjligheter till rörelse, aktivitet, lek, ”chill” och agerande. En plats de känner är till för dem utan krav på prestation och där de får utlopp för sin fantasi och energi, säger Carina Seger, enhetschef vid Centrumvillans fritidsgård.

Aktivitetsplatsen invigs av kultur- och fritidsnämndens ordförande Niklas Evaldsson samt barn- och utbildningsnämndens ordförande Lisa Tynnemark.

- Det känns bra att vi fått ännu en aktivitetsplats i Sundsvall – och det är extra roligt att den här platsen inbjuder till både kultur- och idrottsaktiviteter. Som politiker kan det ibland kännas långt mellan beslut och utförande, men det är desto roligare när det sker. Förhoppningen är ju att det här ska ge barn och ungdomar större möjlighet att, på ett enkelt sätt, aktivera sig och ha roligt, säger Niklas Evaldsson (V), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

- Den här aktivitetsplatsen har ett väldigt centralt läge och jag hoppas därför att den ska komma till användning under skoldagen såväl som på fritiden, säger Lisa Tynnemark (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Program:

13.10 Cantitokören sjunger

13.30 Invigning

13.45 Från scenen – massdans, käpphästar dressyr, Röris

14.30 Mingelmusik av bandet Bakkaför. tävlingar och lekar

15.00 Scenen öppnas för de som vill uppträda

Tid och plats:
Söndagen den 19 maj klockan 13.00-16.00, Granloholms centrum.

Välkommen!

För mer information:
Niklas Evaldsson (V), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Telefon: 073-866 52 88
e-post: niklas.evaldsson@sundsvall.se 

Lisa Tynnemark (S), ordförande barn-och utbildningsnämnden
Telefon: 072-085 78 08
e-post: lisa.tynnemark@sundsvall.se

Carina Seger, enhetschef, Centrumvillans fritidsgård
Telefon: 060-19 19 56
e-post: carina.seger@sundsvall.se 

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det känns bra att vi fått ännu en aktivitetsplats i Sundsvall – och det är extra roligt att den här platsen inbjuder till både kultur- och idrottsaktiviteter. Som politiker kan det ibland kännas långt mellan beslut och utförande, men det är desto roligare när det sker. Förhoppningen är ju att det här ska ge barn och ungdomar större möjlighet att, på ett enkelt sätt, aktivera sig och ha roligt
Niklas Evaldsson (V), kultur- och fritidsnämndens ordförande.
Den här aktivitetsplatsen har ett väldigt centralt läge och jag hoppas därför att den ska komma till användning under skoldagen såväl som på fritiden
Lisa Tynnemark (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande.