Demokrati som sommarjobb inspirerar Alvesta kommun att besöka Sundsvall för kunskapsutbyte

Report this content

Under tre dagar besöker Alvesta kommun Sundsvall för att ta del av kommunens arbete med ungdomar och demokratifrågor. – Ungas inflytande är en viktig fråga och jag känner stolthet att vår kommun har inspirerat Alvesta kommun att besöka oss för utbyte av erfarenheter, säger Arianne Sundman (S), kommunfullmäktiges ordförande.

Alvesta kommun har under tio års tid arbetat med demokratiprojekt. När de kom i kontakt med Pia Fjällmo, demokratisamordnare i Sundsvalls kommun, kände de att här fanns det stor potential att mötas på samma våglängd och en möjlighet att få utvecklas och samarbeta i demokratins anda tillsammans med ungdomarna från Sundsvall.

- När vi kontaktade Pia visade det sig att Sundsvalls demokratiprojekt låg under samma tidsperiod som vårt projekt och det arbete som Sundsvalls ungdomar ska göra tangerar med de tankar vi har, berättar Helena Lindersson, fritidsassistent i Alvesta kommun.

- Vi är stolta att vår modell för demokrati som sommarjobb har spridit sig och skapat nyfikenhet i andra kommuner. Genom samarbetet mellan Sundsvall och Alvesta får ungdomarna en fantastisk möjlighet att utbyta kunskaper, idéer och erfarenheter med andra unga som är intresserade av demokrati- och samhällsfrågor, tillägger Pia Fjällmo.

I samarbetet finns också förväntningar på att se och jämföra de likheter och olikheter som finns. Är det samma frågor som är viktiga för ungdomar i Alvesta kommun som för unga i Sundsvalls kommun? Vad är lika och vad är olika?

- I Alvesta kommuns projekt är årets tema jämlik fritid. Vi är nyfikna på hur det ser ut kring den frågan i Sundsvalls kommun och om ungdomarna ser lika på dessa frågor oberoende vart man bor i vårt avlånga land. Samarbetet mellan ungdomarna ger också förutsättningar att skapa nya kontakter och vänner och att det i sin tur generar nya egna demokratiska processer, säger Helena Lindersson.

Det är nionde sommaren i rad som Sundsvalls kommun erbjuder gymnasieungdomar att sommarjobba med demokratifrågor och ungas inflytande. Ungdomarna får insikt och kunskap inom områden som demokrati, demokratiska processer, ungt inflytande och påverkansmöjligheter samt barn och ungas rättigheter. Under planeringstiden träffar de också ett flertal tjänstemän och politiker.

- I det här sommarjobbet handlar det om att skapa rum för frågeställningar om hur man själv och andra ser på demokrati och inflytande. Vi ger våra sommarjobbare idéer och verktyg som bär den egna rösten och viljan. I september arrangerar de även ett eget demokratievent för att sprida erfarenheterna vidare till andra unga på sitt sätt, säger Pia Fjällmo och tillägger:

- Utifrån att Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020 så känns processen med ökad kunskap och förståelse kring sina rättigheter i detta sommarjobb som oerhört viktig och väldigt aktuellt.

Sommarjobbet pågår under perioden 31 juli-16 augusti samt arrangemangskvällen den 12 september.

Programpunkter Sundsvall och Alvesta

Tisdag 6 augusti 10.00–11.30, Unga Magasinet

Ungdomarna från bägge kommunerna träffar samhällsvetaren och forskaren Sofie Blombäck från Mittuniversitetet. Sofie berättar om sitt arbete som forskare samt kommer att ha dialogsamtal med ungdomarna kring demokrati, demokratins läge i samhället idag och demokrati kopplat till EU och det nyligen genomförda EU-valet.

Onsdag 7 augusti 9.00–12.00, Unga Magasinet

Ungdomarna från bägge kommunerna och politiker från Demokratiberedningsgruppen samtalar om ungas samhällsengagemang, hur man tar tillvara på ungas initiativ till engagemang samt att jobba fram modeller/verktyg för att kunna möjliggöra ungt inflytande i en kommun.

Onsdag 7 augusti 13.00–15.00, Birsta City

Ungdomarna från bägge kommunerna kommer att göra ett gemensamt uppdrag ute i Birsta City där de kommer att låta Birsta Citys besökare delta i ett uppdrag som heter ”5-miljoners-chansen”. Birsta Citys besökare kommer att få möjligheten att pröva på att vara politiker för en kort stund.

Torsdag 8 augusti 9.00–12.00, Unga Magasinet

Ungdomarna från bägge kommunerna kommer att få träffa skådespelaren och estradpoeten Linn Fjällmo Vestin och ta del av hur hon använder scenkonsten som ”kanal” för sitt samhällsengagemang. Linn kommer även att hålla i en workshop och rollspel med ungdomarna kring härskartekniker.

Torsdag 8 augusti 13.00–14.30, Unga Magasinet och centrum av Sundsvall

Ungdomarna från bägge kommunerna kommer att genomföra en ”snällkampanj” i centrum av Sundsvall för att sprida vänskap och glädje till stadens besökare.

Presskontakter:
Pia Fjällmo, demokratisamordnare, ungdomsavdelningen
Telefon: 070-190 78 81
e-post:
pia.fjallmo@sundsvall.se

Arianne Sundman (S), ordförande kommunfullmäktige
Telefon: 070-624 32 11

e-post: arianne.sundman@sundsvall.se

Helena Lindersson, fritidsassistent, Alvesta kommun
Telefon: 076-840 62 90
e-post:
helena.lindersson@alvesta.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Ungas inflytande är en viktig fråga och jag känner stolthet att vår kommun har inspirerat Alvesta kommun att besöka oss för utbyte av erfarenheter
Arianne Sundman (S), kommunfullmäktiges ordförande.
Vi är stolta att vår modell för demokrati som sommarjobb har spridit sig och skapat nyfikenhet i andra kommuner. Genom samarbetet mellan Sundsvall och Alvesta får ungdomarna en fantastisk möjlighet att utbyta kunskaper, idéer och erfarenheter med andra unga som är intresserade av demokrati- och samhällsfrågor
Pia Fjällmo, demokratisamordnare, Sundsvalls kommun