Njurundaföretagare får finansiering till utvecklingsprojekt

Report this content

Kommunen vill bidra till det engagemang och utvecklingskraft som finns på landsbygden. Det är en av anledningarna till att Njurundaföretagarna får 250 000 kronor för pilotprojektet Växtkraft Njurunda.

Målsättningen med pilotprojektet Växtkraft Njurunda är att analysera och beskriva Njurundas förutsättningar och utmaningar och lyfta fram ett antal prioriterade utvecklingsförslag som företagare och föreningar vill kraftsamla kring och arbeta vidare med i specifika utvecklingsgrupper.

- Vi vill stärka det lokala utvecklingsarbetet och ta vara på det engagemang och den utvecklingskraft som finns på landsbygden, säger Jim Bruylandt, landsbygdsutvecklare på Sundsvalls kommun.

Projekt Växtkraft kommer i en lokal utvecklingsplan ta fram gemensamma mål för att skapa förutsättningar för utvecklingsarbete. En levande lokal utvecklingsplan kan dessutom bli ett viktigt stöd för nuvarande och kommande landsbygdsprogram.

- Det finns också en vinning i att det är Njurundaföretagarna som vill driva projektet eftersom de har en lokal förankring och ett brett nätverk samtidigt som kommunens styrgrupp har det yttersta ansvaret och koordinerar arbetet i projektet, säger Jim Bruylandt.

I kommunens Landsbygdsprogram 2021 finns ett förslag om att ta fram lokala utvecklingsplaner för att arbeta mer samordnat och strategiskt med föreningar och näringsliv i det lokala utvecklings- och tillväxtarbetet.

Njurundaföretagarna blir i och med pilotprojektet ambassadörer för kommunens arbete framöver med lokala utvecklingsplaner i övriga kommundelar.

Kontakt:

Jim Bruylandt, landsbygdsutvecklare, koncernstaben
Telefon: 060-19 14 85

Taggar:

Media

Media

Citat

Vi vill stärka det lokala utvecklingsarbetet och ta vara på det engagemang och den utvecklingskraft som finns på landsbygden.
Jim Bruylandt, landsbygdsutvecklare på Sundsvalls kommun