Ungdomar bekämpar invasiva arter och håller Sundsvall rent och snyggt

Report this content

Under sommaren har stadsbyggnadskontoret och förvaltningen för arbetsmarknad-, vuxenutbildning och integration tillsammans med Skogssällskapet drivit ett pilotprojekt som innebär att ungdomar i gymnasieåldern fått sommarjobb i sina egna bostadsområden.

Invasiva arter

Det är väl känt att många av våra grönområden översvämmats med invasiva arter som exempelvis lupiner. De ungdomar som anställts under sommaren har dels fått arbeta med att bekämpa dessa arter men också ta fram underlag för hur utbredd arterna är i deras egna bostadsområden. Ungdomarna har även arbetat med att hålla områdena fria från skräp. Först ut av stadsdelarna i pilotprojektetet är Sundsbruk, Maland och Johannedal.

- Med mina erfarenheter av hur våra stadsdelar mår och med vår tids stora fråga om klimat och miljö har jag sett en möjlighet att bidra till arbetstillfällen för ungdomar i vissa områden som också ger dem kunskap om dessa viktiga frågor. Dessa ungdomar blir de bästa språkrören i sina egna kvarter och de bidrar själva till att det blir bättre där de bor, säger Hans Asplund, stadsbyggnadskontoret.

Förebild i sitt eget kvarter

Projektet innebär inte bara att ungdomar kommit i jobb, de blir även förebilder i de områden som de verkar som också kan prata om hur man skapar en bättre miljö. Alla som arbetar i projektet både går och cyklar till sina arbeten, även det är ett sätt att både arbeta för en bättre miljö och bättre hälsa. Kanske leder det även till att några blir inspirerade att jobba med dessa frågor när de blir äldre. Om en ung kille eller tjej i kvarteret ser till att det är snyggt blir det kanske mer självklart att inte själv skräpa ner.

- Dessa ungdomar blir förebilder i sina egna bostadsområden och kan sprida kunskap om miljö- och klimatfrågor till familj och vänner. Dessutom deltar och bidrar de i ett viktigt arbete som gör skillnad. Erfarenheter som är så viktiga i det fortsatta arbetslivet, säger Danny Ersson, Skogssällskapet.

- Vi har som politisk målsättning att minska utanförskapet och bidra till att fler ungdomar ska få meningsfulla arbeten. Detta är ett sätt som vi också redan nu ser faller mycket väl ut, säger Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Kontakt:

Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande, tfn: 060-19 13 23

Hans Asplund, skogsförvaltare, stadsbyggnadskontoret, tfn: 070-190 71 18

Danny Ersson, handledare, Skogssällskapet, tfn: 072-7201908

Media

Media

Citat

Med mina erfarenheter av hur våra stadsdelar mår och med vår tids stora fråga om klimat och miljö har jag sett en möjlighet att bidra till arbetstillfällen för ungdomar i vissa områden som också ger dem kunskap om dessa viktiga frågor. Dessa ungdomar blir de bästa språkrören i sina egna kvarter och de bidrar själva till att det blir bättre där de bor.
Hans Asplund, stadsbyggnadskontoret
Dessa ungdomar blir förebilder i sina egna bostadsområden och kan sprida kunskap om miljö- och klimatfrågor till familj och vänner. Dessutom deltar och bidrar de i ett viktigt arbete som gör skillnad. Erfarenheter som är så viktiga i det fortsatta arbetslivet.
Danny Ersson, Skogssällskapet
Vi har som politisk målsättning att minska utanförskapet och bidra till att fler ungdomar ska få meningsfulla arbeten. Detta är ett sätt som vi också redan nu ser faller mycket väl ut.
Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande