Positiv utveckling av hur äldre upplever äldreomsorgen i Sundsvall

Report this content

Socialstyrelsen skickar varje år ut en rikstäckande enkätundersökning till alla brukare med frågor om hur man upplever sitt särskilda boende (äldreboende och servicehus), eller hemtjänsten. Från 2017 och fram tills i dag har nöjdheten ökat i Sundsvall enligt resultaten. Det totala resultatet är också högre än i Sverige i stort.

Över 90 procent av de äldre som har hemtjänst och över 80 procent av de på särskilt boende har svarat att de är nöjda med äldreomsorgen. Det är högre resultat än såväl genomsnittet i länet som riksgenomsnittet.

Det här är verkligen glädjande siffror som visar att målmedvetet arbete ger resultat. Omsorgen om våra äldre är en stor och viktig del i vår verksamhet som vi ständigt vill utveckla och förbättra. Jag hoppas och tror att det pågående fortsatta införandet av Skönsmomodellen, i all omsorgsverksamhet, kommer att skapa mervärde för våra brukare även i fortsättningen, säger Silvia Sandin Viberg, socialdirektör.

Stort förtroende för personalen

En fråga som speciellt får bra resultat för både hemtjänst och äldreboende gäller bemötande från personalen, där 98 procent i hemtjänsten och 96 procent på äldreboendena svarar att de får ett bra bemötande. Nio av tio har också svarat att man känner sig trygg och har förtroende för personalen.

Drygt hälften av de svarande upplever att de besväras av ensamhet. Det gäller både i äldreboende och i hemtjänst och ser relativt lika ut i hela landet. Däremot har den upplevda ensamheten i särskilt boende minskat under de senaste tre åren i Sundsvall.

Jag är särskilt glad över att se att våra äldre har så stort förtroende för personalen, även om jag samtidigt inte är det minsta förvånad. Personalen är den viktigaste resurs vi har inom äldreomsorgen och de gör ett fantastiskt jobb för våra äldre. Därför är satsningar på förbättrade arbetsvillkor för personalen också prioriterade, säger Niklas Säwén (S), socialnämndens ordförande.

I Sundsvall har cirka hälften av de tillfrågade svarat och majoriteten är äldre än 80 år. Kvinnor är i majoritet bland de svarande om hur man upplever sitt särskilda boende eller hemtjänsten. Resultaten gäller både för kommunal och privat hemtjänst.

Om Skönsmomodellen:

Skönsmomodellen är en arbetsmodell och metod som utgår från brukarens behov.
Läs mer på: sundsvall.se/skonsmomodelle

Kontaktpersoner:

Niklas Säwén, socialnämndens ordförande
Mobil: 072-085 74 33

Silvia Sandin Viberg, socialdirektör
Telefon: 060-19 11 86

Karin Holmin, verksamhetschef Vård och omsorg
Telefon: 060-19 19 77
Mobil: 073-2755413

Media

Media

Citat

Det här är verkligen glädjande siffror som visar att målmedvetet arbete ger resultat.
Silvia Sandin Viberg, socialdirektör.