Årets Läsfrämjare uppmuntrar till läsning från tidig ålder

Report this content

Sundsvalls stadsbibliotek delar för andra året ut utmärkelsen Årets Läsfrämjare. I år föll valet på Eivor Schultz som brinner för att alla barn ska få möjlighet att läsa redan tidig ålder. Till de nyblivna föräldrarna säger hon bland annat att målet inte är att alla ska bli akademiker men alla barn förtjänar att få möjlighet att skapa en läsförståelse som gör att de kan ta del av det samhälle vi lever i.

Utmärkelsen Årets Läsfrämjare delas för andra året ut av Sundsvalls stadsbibliotek med syftet att alla i Sundsvall oavsett bakgrund och förutsättningar ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Detta förutsätter att det finns människor som förmedlar läsinspiration och brinner för att göra läsningen tillgänglig för fler. Sundsvalls stadsbibliotek utser Årets Läsfrämjare för att visa uppskattning för förtjänstfulla läsfrämjande insatser inom Sundsvalls kommun och för att uppmuntra till fortsatt läsfrämjande arbete.

Årets Läsfrämjare är Eivor Schultz som har en lång erfarenhet som läsfrämjare hos bland annat ABF och som fritidspedagog. Hon har deltagit i många projekt men i projektet Läs för mig är målgruppen nyblivna föräldrar och små barn för att tidigt ge inspiration till högläsning och väcka nyfikenhet och lust till läsande. Under projektets tre år har över 600 barn o vuxna varit med i grupperna. Fler berörs faktiskt då den andra föräldern får information och syskon till nya barnet får bok och ”smittas” vid lässtunderna.

Annars menar Eivor att alla hon möter är en målgrupp. Andra projekt som Eivor varit inblandad i är exempelvis Läs för mej pappa, Arbetsplatsbiblioteken, Bokombudsutbildningar och Boken på arbetsplatsen samt olika samarbetsprojekt tillsammans med Sundsvalls kommun och Länsbibliotek.

- Att bli utnämnd till Årets Läsfrämjare känns enormt hedrande! Extra värdefullt då jag vet att ”juryn” är så kompetent i området böcker och läsande och att de har kännedom om de flesta som jobbar på olika sätt med detta viktiga arbete, berättar Eivor Schultz när hon får beskedet om utmärkelsen.

Vad är det som har fått dig att arbeta med läsfrämjande insatser?

-Det stora gensvar jag fått i  olika sammanhang och möten med stora som små när de fått ”rätt” bok i sin hand.

Eivor bor annars i Bergsåker med maken Kjell. På fritiden ägnar hon sig åt konst och skapande i keramik och målning och har ställt ut i olika delar av landet och flera gånger i Sundsvall.

Juryns motivering

”För hennes outslitliga entusiasm när det gäller att läsfrämja, inspirera och skapa nätverk. Eivor har många år arbetat läsfrämjande inom ABF och En bok för alla. Hon har starkt fokus på att nå en bred målgrupp och bryta sociala mönster, och att genom högläsning och egenläsning ge alla en språklig grund att stå på. Hon öppnar läslustdörren för ovana såväl som vana läsare, i alla åldrar. Eivor är en läsglädjens källa!”

Tisdagen den 28 maj klockan 13.00 kommer vandringsstatyetten att lämnas över av förra årets läsfrämjare. Detta kommer att ske i ABFs lokaler på Östra Långgatan 17 plan 3.

Biografi:

  • Ålder: 66.
  • Familj: Gift med Kjell, har två vuxna döttrar tre barnbarn och ett bonusbarnbarn som tyvärr bor långt ifrån, Stockholm och Helsingborg.

  • Bor: Vi bor kvar i vår villa i Bergsåker.

  • Gör på lediga stunder: Min andra ”passion” konst/keramik.

Kontakt:

Birgitta Ingebrand, Sundsvalls stadsbibliotek

Telefon: 070-550 39 23

 

Taggar:

Media

Media

Citat

Att bli utnämnd till Årets Läsfrämjare känns enormt hedrande! Extra värdefullt då jag vet att ”juryn” är så kompetent i området böcker och läsande och att de har kännedom om de flesta som jobbar på olika sätt med detta viktiga arbete
Eivor Schultz