Sundsvall Timrå Airport får ekonomisk ersättning av Trafikverket

Under 2018 och 2019 har flygskatten inneburit ett ökat driftunderskott för ett flertal flygplatser i Norrland.
Trafikverket har nu beslutat att betala ut ett ekonomiskt stöd till Sundsvall Timrå Airport för att kompensera det underskottet.

Sundsvall Timr Airport

Den nya flygskatten har påverkat flera icke statliga flygplatser i Norrland. För Sundsvall Timrå Airport har den inneburit ett ökat driftunderskott från 2018 och framåt i form av passagerarbortfall och resultatförsämring.

Trafikverket, som har i uppdrag av regeringen att efter prövning betala ut ekonomiskt stöd till flygplatser som har drabbats av driftunderskott till följd av flygskatten, har nu lämnat ett positivt besked på Sundsvalls kommuns kompensationsansökan.

På måndagen fick Sundsvall Timrå Airport beskedet att Trafikverket har beslutat betala ut 18,2 miljoner kronor för att kompensera underskottet mellan 2018 och 2019.

– Vår flygplats bedriver verksamhet som fyller en viktig funktion för hela regionen. Därför är det väldigt positivt att flygplatsen också får den här typen av statligt stöd, säger Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

– Bidrag är välkommet och nödvändigt, och det visar på nödvändigheten i att staten tar ett ökat ekonomiskt ansvar för driften av de regionala flygplatserna, säger Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande i Timrå.

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår flygplats bedriver verksamhet som fyller en viktig funktion för hela regionen
Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall
Bidrag är välkommet och nödvändigt
Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande i Timrå