(Obs! - Korrigerade tider) Alla kan bli läsare under bibliotekets Dyslexivecka

Report this content

Det är inte bara dyslektiker som har svårt att få ordning på ord och bokstäver. Var fjärde svensk har svårt att läsa en artikel om ett okänt ämne – men det finns hjälp att få.
Det vill Sundsvalls stadsbibliotek lyfta fram under Dyslexiveckan 2018.
 – Ett bra bemötande och bra stöd kan göra väldigt stor skillnad.

Det säger Sandra Levin, bibliotekarie på barn- och ungdomsavdelningen på Sundsvalls stadsbibliotek.
I sitt arbete ser hon hur barn har olika förutsättningar att knäcka läskoden.
- En del har helt enkelt svårt att koncentrera sig, andra har tränat för lite, ytterligare några kan ha svårt att komma ihåg vad de nyss har läst, men med tid och rätt uppmuntran tror jag att alla kan bli läsare, säger hon.
Och just ”Alla kan bli läsare” är temat för Europeiska Dyslexiveckan 2018 och biblioteket bjuder på flera olika föreläsningar som kan vara väl värda att komma och lyssna på.
- Vi vänder oss till alla med någon form av läs- eller skrivsvårigheter, det kan finnas många olika anledningar till det, inte bara att man är dyslektiker, säger Sandra Levin.

Forskningen bedömer att 5-8 procent av befolkningen i den läskunniga delen av världen har läs- och skrivsvårigheter av dyslektisk art. Samtidigt finns det studier som visar att var fjärde svensk har svårt att läsa en artikel om ett okänt ämne.
- Om man har skriv- eller lässvårigheter kan det leda till dåligt självförtroende och sämre förutsättningar i skola eller i arbetslivet, men det behöver inte vara så. Ett bra bemötande och bra stöd kan göra väldigt stor skillnad.

Dyslexi har ingenting att göra med begåvning eller intelligens. John Lennon, Pablo Picasso, Prins Carl Philip, Selma Lagerlöf är kända dyslektiker - det sägs att även Albert Einstein hade läs- och skrivsvårigheter.
- Man ska komma ihåg att det finns många olika sätt att läsa. Man kan läsa med ögonen, öronen eller fingrarna, i böcker eller på skärm och det finns lättläst. Det finns inget som säger att det ena sättet är mer rätt än något annat, det handlar bara om att kunna ta till sig det man läser, säger Sandra Levin.

Media är varm välkomna att besöka Dyslexiveckan på Sundsvalls stadsbibliotek och Kulturmagasinet!
 

Kontakt:
Sandra Levin,
060 – 19 18 41, sandra.levin@sundsvall.se

 

Program

Måndag 1 oktober
Pratlust och läslust - vad gör vi tillsammans med de minsta?

Logopederna Katarina Nygren och Maja Crona, Sundsvalls kommun berättar om hur man i Sundsvalls kommun arbetar med att förebygga läs- och skrivsvårigheter och främja språkutveckling hos de yngsta barnen,  Programsalen, Kulturmagasinet, klockan 17.00.

Tisdag 2 oktober
Leva med Dyslexi- hinder och möjligheter i skola och arbetsliv.

Astrid Frylmark är legitimerad logoped med huvudsaklig inriktning på språkstörning, dyslexi och dyskalkyli. Efter många år inom kommun och landsting arbetar hon nu i eget företag, främst med fortbildning, förlagsverksamhet och metodutveckling. Astrid är engagerad i Attentions kunskapsråd samt i styrelsen för IALP, International Association of Logopedics and Phoniatrics. För sitt arbete mottog hon Svenska Logopedpriset år 2016 och SCIRAs hedersdiplom år 2018.
Programsalen, kulturmagasinet, klockan, 17.00.

Onsdag 3 oktober
Pratlust och läslust - vad gör vi tillsammans med de minsta?

Logopederna Katarina Nygren och Maja Crona, Sundsvalls kommun berättar om hur man i Sundsvalls kommun arbetar med att förebygga läs- och skrivsvårigheter och främja språkutveckling hos de yngsta barnen,  Programsalen, Kulturmagasinet, klockan 10.00.

Språkväskor - ett roligt sätt att utveckla barnens språk?
Elvira Berg Ashby, Legitimerad logoped som arbetar med barn och ungdomar med olika tal- och språksvårigheter. Huslogoped på Hatten Förlag och författare till flera språkstimulerande böcker, exempelvis Ajja & Bajja-böckerna.  Elvira kommer att prata om de språkväskor som utformat på Hatten Förlag och som finns att låna på biblioteket. Hur kan man använda sig av dessa väskor för att på ett roligt sätt utveckla barnens språk?
Programsalen, Kulturmagasinet, klockan 12.30.

Den 4 oktober är det Världsdyslexidagen.
Som förra året används kampanjen #formadinbokstav i sociala medier.

Media

Media

Citat

Om man har skriv- eller lässvårigheter kan det leda till dåligt självförtroende och sämre förutsättningar i skola eller i arbetslivet, men det behöver inte vara så. Ett bra bemötande och bra stöd kan göra väldigt stor skillnad.
Sandra Levin, bibliotekarie, Sundsvalls stadsbibliotek