Välkommen till invigning av konstverk vid Konstnavet

Report this content

Lördag 17 november klockan 14.30 invigs konstverken vid Konstnavet. Lyssna till invigningstal av Lejla Porovic, Sundsvalls museum, få konstnären Samuel Anderssons tankar om sin konst och jazza till Equinox som blandar jazz och neosoul i en härlig mix.
 

- Sundsvalls museum och Stadsbyggnadskontoret har tillsammans tagit fasta på en yta i förändring genom att ge plats för tillfälliga konstnärliga uttryck och aktiviteter. Det är ett sätt att pröva nya metoder där stadsutveckling och kultur går hand i hand. I projektet Navet temporärt vill vi ge plats för något nytt och oprövat, säger Ulrika Sjöberg, kommunikatör, Stadsbyggnadskontoret.

Inom ramarna för projektet Konstnavet fick konstnären Samuel Andersson i uppdrag att gestalta tre pelare vid skärmtaket mot Selångersån. Han har arbetat med tyg och canvas som målats i olika färger, fogats samman och som han klätt betongpelarna med.

Medskapande workshoppar inledde projektet
Arbetet med projektet Konstnavet startade 24 september då Wejdan Derky, konstpedagog vid Sundsvalls museum, arbetade tillsammans med studenter från bland annat Mittuniversitetets Lärarutbildning och studenter från SFI. Vid flera tillfällen under hösten har pedagoger från Sundsvalls museum och Kulturskolan hållit i medskapande konstworkshoppar vid betongpelarna vid Navet.

Kreativitet och inflytande viktiga ingredienser
Med projektet Konstnavet vill Stadsbyggnadskontoret och Sundsvalls museum skapa stadsmiljöer med fokus på kreativitet och inflytande. Arbetet kommer att fortsätta tills dess att gamla Navet rivs.

Invigning
Tid: Lördag 17 november klockan 14.30-15.00
Plats: Navet, Sundsvall

Vid frågor kontakta:
Ulrika Sjöberg, kommunikatör, Stadsbyggnadskontoret, 070-190 43 50
Anna Molin, kultursekreterare, Sundsvalls museum, 070-185 76 99
Samuel Andersson, konstnär, 070-213 60 93

Taggar:

Media

Media

Citat

Sundsvalls museum och Stadsbyggnadskontoret har tillsammans tagit fasta på en yta i förändring genom att ge plats för tillfälliga konstnärliga uttryck och aktiviteter. Det är ett sätt att pröva nya metoder där stadsutveckling och kultur går hand i hand
Ulrika Sjöberg, kommunikatör, Stadsbyggnadskontoret