24 september går startskottet för Konstnavet

I syfte att skapa mer kreativa stadsmiljöer startar nu projektet Konstnavet med fokus på kreativitet och inflytande. Vid ett antal tillfällen under hösten kommer pedagoger från Sundsvalls museum och Kulturskolan att hålla i medskapande konstworkshopar vid betongpelarna under skärmtaken vid Navet.

Konstnavet är en del i Navet temporärt, ett projekt där Stadsbyggnadskontoret och Sundsvalls museum prövar nya sätt att arbeta med dialog och stadsplanering. Under året har dialog varit i fokus och kommunen har undersökt hur barn och unga vill använda Navet för tillfälliga och rumskapande aktiviteter och hur Navet kan bli en plats för design, konst och kultur.

- Dialogarbetet kan sammanfattas i en vision om grönska, konst och färg. Därför går vi nu vidare med att låta konst ta plats på pelarna utanför vänthallen på Navet, säger Anna Molin, Sundsvalls museum.

Den 24 september klockan 16.00 – 17:30 går startskottet och då arbetar konstpedagog Wejdan Derky, Sundsvalls museum, tillsammans med studenter från bl.a. Mittuniversitetets lärarutbildning och lärare från SFI. På plats på Navet blir det också musik med Equinox som framför en kombo av jazz och neosoul.

Välkommen att träffa Johan Nordström, Stadsbyggnadskontoret och Anna Molin och Wejdan Derky, Sundsvalls museum. Startskottet arrangeras tillsammans med studieförbundet Bilda.

Förutom medskapande konstworkshopar har den lokale konstnären Samuel Andersson fått i uppdrag att gestalta tre pelare vid skärmtaket mot Selångersån. Samuel Andersson kommer att påbörja sitt arbete på Navet senare i höst.

- Busstationen Navet kommer inte längre att fungera som Sundsvalls busstation när Hållplats Stenstan är färdigbyggt under hösten 2019. Detta innebär att det frigörs plats för nya möjligheter. Navet rivs och utformningen av Navetön blir då en förlängning av Esplanaden, ytan breddas och får alléträd och grönska. Men utformningen ska också vara flexibel nog att kunna möta framtida förändringar och förslag i området på kort och även längre sikt. Vi skapar därför en generellt användbar yta som ger plats för tillfälliga, mobila och rumsskapande aktiviteter, en temporär testplats berättar Johan Nordström, planarkitekt.

För mer information kontakta:

Johan Nordström, planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, 073-270 51 70

Anna Molin, kultursekreterare, Sundsvalls museum, 070-185 76 99

Wejdan Derky, konstpedagog, Sundsvalls museum, 072-147 03 04

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Dialogarbetet kan sammanfattas i en vision om grönska, konst och färg. Därför går vi nu vidare med att låta konst ta plats på pelarna utanför vänthallen på Navet.
Anna Molin, kultursekreterare, Sundsvalls museum
Busstationen Navet kommer inte längre att fungera som Sundsvalls busstation när Hållplats Stenstan är färdigbyggt under hösten 2019. Detta innebär att det frigörs plats för nya möjligheter. Navet rivs och utformningen av Navetön blir då en förlängning av Esplanaden, ytan breddas och får alléträd och grönska. Men utformningen ska också vara flexibel nog att kunna möta framtida förändringar och förslag i området på kort och även längre sikt. Vi skapar därför en generellt användbar yta som ger plats för tillfälliga, mobila och rumsskapande aktiviteter, en temporär testplats.
Johan Nordström, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret