Elbilsägare erbjuds tips och råd för att skaffa egna laddstationer

Report this content

Näten av laddstationer för elbilar växer, men fler och fler väljer att skaffa egen utrustning.
 - Mellan 80 och 90 procent av all laddning sker vid bostaden, att skaffa laddplats vid sitt eget hem är därför väldigt relevant, säger Ida-Marie Stjerna, energi- och klimatrådgivare i Sundsvall.

Den 3:e oktober arrangerar Konsument Sundsvall en kvällsföreläsning i samarbete med BioFuel Region med råd, tips och information om hur man förbereder och genomför installation av laddstolpar till sina elbilar vid sin bostad, i sin bostadsrättsförening och andra fastigheter.

- Det här är ett jättebra initiativ för våra medlemmar. Ämnet är väldigt aktuellt då fler och fler börjar skaffa elbilar. Att medlemmarna kostnadsfritt får möjlighet till information är värdefullt för oss, säger Alf Fornell Fastighetskonsult Fastighetsägarna.

Under 2018 och fram till hösten 2019 går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Under tiden erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning.
Kvällsföreläsningen med råd, tips och information om hur man anlägger sin egen lafddplats är en del av det satsningen.
Johan Lagrelius, projektledare, BioFuel Region lovar en givande kväll för den som vill skaffa en egen laddstation.
-  Föreläsningen kommer i första hand att handla om tips och råd inför installation av laddstolpar samt om stöd till installationen, säger han.

Det handlar också om att ta steg för att nå de energi- och klimatpolitiska målen och då behöver både den totala andelen transporter minska, och andelen fossilfria drivmedel öka. Transportsektorn står för hälften av alla koldioxidutsläpp i Sverige.
– Idag är transportsektorn starkt beroende av fossila bränslen och det krävs att många förändringar sker under kort tid. Utveckling av laddinfrastruktur och hållbara resvanor är viktiga steg i rätt riktning, säger Elin Törnwall, projektledare på Energikontoret i Mälardalen.

Mer om de nationella projekten

Satsningen inom solel och hållbara transporter utförs på uppdrag av Energimyndigheten och pågår fram till hösten 2019. Det här är tredje året som energi- och klimatrådgivarna samarbetar på nationell nivå via projekt med olika inriktningar. Anledningen är öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen.

Läs mer på www.energimyndigheten.se

Media är varmt välkomna till en föreläsning om hur du ordnar laddplats i din fastighet eller bostadsrättsförening med Johan Lagrelius, BioFuel Region, Daniel Petrovic, Sweco och Mats Bäck, Länsstyrelsen.

Vi bjuder på fika!

När: Onsdag 3 oktober, klockan 18.30 till 20.30
Var: programsalen, Kulturmagasinet.

Sundsvalls Kommun

Ida-Marie Stjerna, energi- och klimatrådgivare
060-19 22 35, ida-marie.stjerna@sundsvall.se

Mona Tjernström, energi- och klimatrådgivare
060-19 12 77, mona.tjernstrom@sundsvall.se

www.sundsvall.se

Samordning från Energimyndigheten
Morgan Dahlman, Energimyndigheten
Tel: 073-660 21 44, morgan.dahlman@energimyndigheten.se

Nationella projektet om hållbara transporter
Elin Törnwall, projektledare, Energikontoret i Mälardalen
Tel: 070-517 63 22, elin.tornwall@energikontor.se

Media

Media

Citat

Mellan 80 och 90 procent av all laddning sker vid bostaden, att skaffa laddplats vid sitt eget hem är därför väldigt relevant
Ida-Marie Stjerna, energi- och klimatrådgivare i Sundsvall.