Nu har vi byggt Sundsvalls första cykelöverfarter

Report this content

Vid en cykelöverfart är reglerna enkla. Bilar stannar och cyklar cyklar. När du ser den blå skylten med cyklisten på så har alltså bilister väjningsplikt för cyklister. Cykelöverfarter kan liknas vid övergångsställen för cyklister. Precis som vid övergångsställen gäller ett samspel trafikanter emellan och
det är viktigt att cyklisten försäkrar sig om att fordonsföraren har uppmärksammat cyklisten.

Varför byggs cykelöverfarter?

- Tänk om man som bilist skulle vara tvungen att kliva ur bilen i en korsning och knuffa bilen framför sig genom korsningen. Så är fallet vid många korsningar för cyklister. Det måste bli smidigare att cykla. Därför har vi nu byggt Sundsvalls första cykelöverfarter, säger Madeleine Blom, Projektledare, gatuavdelningen, Sundsvalls kommun. 

  • Cykelöverfarter innebär att fordon har väjningsplikt mot cyklar som är på eller påväg ut på en cykelöverfart.
  • Cykelöverfarter gör det säkrare för cyklister att korsa vägen.
  • Cykelöverfarter utformas så att bilarnas hastighet är max 30 km/tim.
  • Det är en trafiksäker lösning.

En film om cykelöverfarter

För att tydliggöra hur en cykelöverfart fungerar och hur man som cyklist eller fordonsförare ska agera när man kommer till en cykelöverfart, har vi tagit fram en informationsfilm.
Länk till filmen: https://youtu.be/0FWGs6EKAEc

 

När?

Under september och oktober 2018 har vi byggt cykelöverfarter på tre platser i Sundsvall.

- Totalt planeras cirka 25 cykelöverfarter att byggas de närmsta åren längs stadens viktiga cykelstråk, Madeleine Blom.

 

Var finns cykelöverfarterna?

De nybyggda cykelöverfarterna i Sundsvall hittar du vid:
• Södra Allén, vid korsningen Sidsjövägen/Södra Allén.
• Norrmalmsgatan
• Kronolottsvägen, vid cirkulationsplatserna vid korsningen Västra Vägen/Kronolottsvägen och vid korsningen Universitetsallén/Kronolottsvägen.

Vad är en cykelöverfart?

En cykelöverfart är en del av väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass 2 för att korsa en körbana eller cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke. Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut på en cykelöverfart från en cykelbana ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten. Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. De har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att fordon inte kör med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Vägmärket som anger cykelöverfart är det översta på stolpen på
bilden till vänster.

Frågor & mer information?

Mer information finns på www.sundsvall.se/cykeloverfart 

 

Kontakt:

Madeleine Blom
Projektledare, gatuavdelningen, Sundsvalls kommun
Mail: madeleine.blom@sundsvall.se
Telefon: 0701908537

Media

Media

Citat

Det måste bli smidigare att cykla. Därför har vi nu byggt Sundsvalls första cykelöverfarter
Madeleine Blom, Projektledare, gatuavdelningen, Sundsvalls kommun.