Sundsvalls gymnasium och vuxenutbildningen utbildar på distans med start 18 mars

Med anledning av regeringens beslut om distansundervisning  så kommer vi att börja distansundervisning i morgon, onsdag 18 mars, för elever på Sundsvalls gymnasium. Även vuxenutbildningen kommer att ske på distans med start så snart de praktiska förutsättningarna är på plats.

Det här innebär att undervisningen ska fortsätta men inte längre kommer att hållas i våra ordinarie skollokaler. Eleverna är inte lediga.

 

Vi planerar just nu för hur undervisningen ska ske och informerar löpande medarbetare i skolan, elever och vårdnadshavare.

 

- Vi har bjudit in de fristående gymnasieskolorna till ett möte på torsdag kring hur vi förhåller oss i den situation vi har nu, säger Urban Åström, förvaltningsdirektör på Barn och Utbildning.

 

- Vuxenutbildningen planerar just nu för distansupplägg av våra pågående kurser och utbildningar. Ansvarig rektor för extern yrkesutbildning för dialog med externa utbildningsanordnare. Vi informerar löpande medarbetare och elever, säger Kerstin Nordensson, Verksamhets-/skolchef vid Vuxenutbildningen i Sundsvall.

 

Övriga förskolor och skolor håller fortsatt öppet. Om det förändras kommer ny information.

 

Sundsvalls kommun sammanställer dagligen lägesbilden på våra förskolor och skolor.

 

Kontaktpersoner

Urban Åström, förvaltningsdirektör Barn och Utbildning

Kerstin Nordensson, verksamhetschef för vuxenutbildningen

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera