Närmare 700 ungdomar får sommarjobb inom Sundsvalls kommun

680 ungdomar har matchats ut i sommarjobb via Sundsvalls kommun. Drygt 2100 har sökt. För ungdomar i åk 9 är det rekordmånga antal sökanden, 540 ungdomar mot cirka 450 ungdomar tidigare år. Coronapandemin covid-19 har gjort det svårare än normalt att hitta arbetsplatser åt ungdomarna, men målet har varit skapa arbetsuppgifter till ungdomarna för den totala budgeten för 2020 om drygt 6,8 miljoner kronor plus närmare 1,8 miljoner i statsbidrag.

– Det är viktigt att ungdomar tidigt kommer in på arbetsmarknaden. För många ungdomar är detta deras första arbete och den första inblicken på arbetsmarknaden. Att ungdomar får tillträde på arbetsmarknaden ger också stora samhällsvinster. De får in en fot på arbetsmarknaden och deras chans för självförsörjning i framtiden ökar. Att olika kommunala förvaltningar dessutom får chansen att visa upp sina verksamheter och arbetsplatser för den framtida arbetskraften är viktigt, säger Jessica Olsson, arbetsmarknadshandläggare, Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF).

Syftet med sommarjobben är att ge ungdomar en kontakt med arbetsmarknaden, och genom detta en ökad arbetslivserfarenhet för att i framtiden lättare kunna bemöta arbetsmarknaden.

– Genom de kommunala sommarjobben får ett stort antal ungdomar möjlighet att testa ett arbete och därigenom få en arbetslivserfarenhet. Det här är ett bra sätt att möta arbetslivet och få en första lön samtidigt som man skapar sig en värdefull arbetslivsreferens, säger Christiane Rüdiger (v), ordförande för Individ och arbetsmarknadsnämnden.

För mer information
Jessica Olsson, Arbetsmarknadshandläggare,
Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF), telefon 072 - 147 95 43, e-post jessica.olsson@sundsvall.se  
Christiane Rüdiger (v), Ordförande Individ och arbetsmarknadsnämnden (IAN), telefon: 060-19 89 63, mobil: 070-882 44 48, e-post: christiane.rudiger@sundsvall.se
Bodil Mattson, Enhetschef Arbete och försörjning, Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF), telefon 072-143 82 96, e-post bodil.mattsson@sundsvall.se

Prenumerera

Media

Media