• news.cision.com/
  • Sundsvalls Kommun/
  • Moa Orsén föreningen SIA (Systerskap Integration Aktivitet) samt Draghällans förskola i Bredsand prisas av Sundsvalls kommun för sitt arbete med mångfald

Moa Orsén föreningen SIA (Systerskap Integration Aktivitet) samt Draghällans förskola i Bredsand prisas av Sundsvalls kommun för sitt arbete med mångfald

Report this content

På nationaldagen den 6 juni tillkännager Sundsvalls kommun vinnarna av årets Integrations- och mångfaldsstipendium på 10 000 kronor, samt en Utmärkelse för mångfald i arbetslivet. Stipendiet går till Moa Orsén och föreningen SIA (Systerskap Integration Aktivitet) och utmärkelsen till Draghällans förskola i Bredsand.

Utdelning av stipendiet brukar normalt ske i samband med firandet av nationaldagen på Stora Torget. Men eftersom firandet med anledning av coronapandemin är inställt och vi inte kan dela ut priserna i samband med något större arrangemang kommer prisutdelningen att ske vid ett senare tillfälle. Pristagarna är informerade om deras vinst och kommer att meddelas när vi har aktuell tid och plats för utdelning.  

– Det är med stolthet och glädje nämnden delar ut dessa priser. Civilsamhället har en avgörande roll i integrationsarbetet och förtjänar all uppmärksamhet. Tillsammans bygger vi ett bättre samhälle, säger Christiane Rüdiger, ordförande för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

Motiveringen till Moa Orsén och föreningen SIA (Systerskap Integration Aktivitet) lyder: ”Stipendium tilldelas en grupp ideella eldsjälar som på olika sätt har främjat integrationen och skapat bättre livskvalité för nyanlända kvinnor i Sundsvall. Genom ideella insatser och stort engagemang bidrar SIA till att stärka kvinnornas självkänsla och öka förståelse och respekt mellan kvinnor från olika kulturer. De bidrar också till att underlätta integrationsarbetet i Sundsvalls kommun.”

Genom att överlämna Utmärkelsen för arbete med mångfald i arbetslivet till Draghällans förskola i Bredsand vill Individ och arbetsmarknadsnämnden uppmärksamma och uppmuntra engagemanget och framsyntheten i mångfaldsarbetet som Draghällans förskola i Bredsand har.

Motiveringen lyder:
”Stipendiet tilldelas en verksamhet som med stort engagemang medverkar till att bygga broar mellan människor. Deras verksamhet kännetecknas av ett berömvärt och värdefullt förhållnings- och arbetssätt som grundar sig på respekt, värme och nyfikenhet, utifrån alla människors lika värde. Utan åtskillnad betyder att människor oavsett etnisk, kulturell, social eller religiös bakgrund är välkomna och ska behandlas lika. Det är människans behov som ska vara i fokus och hon ska mötas med kärlek och respekt. Genom att överlämna utmärkelsen för arbete med mångfald i arbetslivet vill Individ- och arbetsmarknadsnämnden uppmärksamma och uppmuntra Draghällans förskolas engagemang och framsynthet i mångfaldsarbetet”.

– Vi är stolta att vi årligen har möjlighet att uppmärksamma eldsjälar som arbetar för mångfald i kommunen. Årets vinnare bidrar stort till att stärka integrationsarbetet i Sundsvalls kommun. Med glädje delas därför i år stipendiet ut till föreningen SIA som riktat in sig på att på olika sätt skapa bättre livskvalité för nyanlända kvinnor. Verksamheten fyller ett viktigt syfte och medlemmarnas fina engagemang har bidragit till mervärde för många kvinnor. Draghällans förskola får välförtjänt utmärkelsen för mångfald i arbetslivet då de med nyfikenhet och öppenhet för olikheter på ett fint sätt bidragit till människors lika värde och på så sätt bidrar stort till att mångfaldsarbetet i Sundsvalls kommun fortsätter att utvecklas, säger Pia Söderlund, Verksamhetschef Integration, Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF).

Sju ansökningar/förslag till Integrations- och mångfaldsstipendium och fyra förslag till Utmärkelse för mångfald i arbetslivet hade inlämnats vid ansökningstiden utgång.

För mer information
Saleh Dirawi, Integrationssamordnare, Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF), telefon 070-372 01 88, e-post saleh.dirawi@sundsvall.se

Christiane Rüdiger (V), Ordförande Individ och arbetsmarknadsnämnden, telefon 060-19 89 63, 070-181 44 26, e-post: christiane.rudiger@sundsvall.se

Pia Söderlund, Verksamhetschef Integration, Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF), telefon 060-19 89 49, mobil 073-275 48 00, e-post: pia.z.soderlund@sundsvall.se     

Moa Orsén och föreningen SIA, stipendiat Integrations- och mångfaldsstipendiet, telefon 076-125 47 49.
Draghällans förskola i Bredsand, Anita Dahlén, utmärkelse för mångfald i arbetslivet, telefon, 072-142 92 62.

Taggar:

Media

Media