Kommunen inför lättnader för drabbade branscher

Report this content

Coronaviruset får effekter på Sundsvalls näringsliv och vissa näringar drabbas extra hårt. Därför skjuter Sundsvalls kommun upp debiteringar av avgifter till hösten istället för att, som normalt, fakturera dessa under våren.

Riktade krisinsatser där förfallodatum flyttas fram till 30 september är:

  • Fakturor för årliga kontrollavgifter för restauranger, pizzerior, caféer och liknande verksamhet.
  • Avgift för upplåtelse av allmän plats, exempelvis för uteserveringar.
  • Fakturor för årliga tillsynsavgifter för serveringstillstånd och för tobaksförsäljning.
  • Ansökningsavgifter för serveringstillstånd och för tobaksförsäljning.

 

Dessutom ser Sundsvalls kommun bl.a. över möjligheten att korta betaltiden till kommunens leverantörer.

 

  • Vi vill från Sundsvalls kommuns sida genom de här insatserna hjälpa till att lindra effekterna för det lokala näringslivet som drabbas av de effekter på samhällsekonomin som det nya coronaviruset får. Vi befinner oss i ett exceptionellt läge och då är det viktigt att vi alla hjälps åt och bidrar på det sätt vi kan, säger Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

  • Vi alla i politisk enighet välkomnar och stöttar de krispaket som regeringen har lagt fram. Men vi förstår också att det behövs mycket mer. Därför vill vi hjälpa till med det som ryms inom kommunens ansvarsområde. Att ge lite andrum till våra lokala företg är det minsta vi från kommunens sida kan göra, säger Alicja Kapica (M), oppositionsråd.

 

Peder.bjork@sundsvall.se
070 190 12 91

 

Alicja.kapica@sundsvall.se

070 106 2680