Asylkommittén i Sundsvalls kommun och SCA Ortviken prisas av Sundsvalls kommun för sitt arbete med mångfald

Pressinbjudan: Utdelning av Integrations- och mångfaldsstipendium, samt Utmärkelse för mångfald i arbetslivet.
Tid: Onsdag den 6 juni klockan 12.00.
Plats: Stora Torget, Sundsvall.

På nationaldagen den 6 juni delar Sundsvalls kommun ut Integrations- och mångfaldsstipendium på 10.000 kronor, samt en Utmärkelse för mångfald i arbetslivet. Stipendiet går till Sundsvalls Asylkommitté och utmärkelsen till SCA Ortviken.

Motiveringen till Asylkommittén i Sundsvalls kommun för Integrations- och mångfaldsstipendiet lyder:
”Sundsvalls Asylkommitténs verksamhet kännetecknas av ett förhållnings- och arbetssätt som grundar sig på värme, nyfikenhet, förmågan att se varje människans behov och respekt för alla människors lika värde.

Det är människans behov som ska vara i fokus och hon ska mötas med kärlek och respekt.

Sundsvalls asylkommitté förenar många krafter och är både direkt och indirekt ett stort stöd för utsatta asylsökande oavsett deras ålder, tillhörighet, religiös och kulturell bakgrund, och öppnar möjligheter för människorna vi inte ser.”

Genom att överlämna Utmärkelsen för arbete med mångfald i arbetslivet till SCA Ortviken vill Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) uppmärksamma och uppmuntra SCA Ortvikens engagemang och framsynthet i mångfaldsarbetet.

Motiveringen lyder:
”SCA Ortviken har visat prov på samhällsengagemang för att främja närvaron av mångfald och inkludering inom den egna organisationen samt i Sundsvalls kommun. Detta var bland annat påtagligt i samband med företagets engagemang i Språkvän som syftar till att förebygga fördomar och underlätta nyanländas integration i det svenska samhället. SCA Ortviken har genom sitt agerande visat hur det är möjligt att sammankoppla mångfaldsarbetet med ett affärsmässigt och socialt engagemang.”

Sex ansökningar/förslag till Integrations- och mångfaldsstipendium och fem förslag till Utmärkelse för mångfald i arbetslivet hade inlämnats vid ansökningstiden utgång.

Utdelning av stipendiet sker i samband med firandet av nationaldagen, klockan 12:00 på Stora Torget. På nationaldagen firas även de sundsvallsbor som under året erhållit svenskt medborgarskap i Stadshuset klockan 13:20 -14:45.

För mer information
Saleh Dirawi, Samordnare Integration, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon 070-372 01 88, E-post saleh.dirawi@sundsvall.se

Christiane Rüdiger (V), ordförande Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, telefon 060-19 89 63, 070-181 44 26, E-post: christiane.rudiger@sundsvall.se

Pia Söderlund, Verksamhetschef Integration, Favi (Förvaltningen för vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration), Telefon: 060-19 89 49, Mobil: 073-275 48 00, E-post: pia.z.soderlund@sundsvall.se  

Bakgrund:
Kommunfullmäktige beslutade 2001-04-23 att instifta ett årligt Integrations- och mångfaldsstipendium på 10 000 kronor för att uppmärksamma och ställa integrationsfrågorna mer i fokus. Stipendiet delas ut av Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Navi).

Stipendiet kan tilldelas enskild person, organisation eller företag och ska uppmärksamma nytänkande och goda exempel i mångfaldsarbetet, samt inspirera ännu fler att arbeta för ett integrerat Sundsvall. Stipendiemottagaren ska vara bosatt i Sundsvalls kommun.

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration har 2018 beslutat att tilldela Asylkommittén i Sundsvalls kommun 2018 års Integrations- och mångfaldsstipendium.

Kommunen har utökat sitt mottagande av flyktingar för de närmsta åren, och fler invandrare bosätter sig i Sundsvall. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration beslutade 2008-02-27 att instifta en särskild Utmärkelse för mångfald i arbetslivet som ska delas ut på nationaldagen.

Utmärkelsen kan tilldelas en organisation, arbetsplats eller enskild person som på ett föredömligt sätt främjat mångfald i arbetslivet. Mottagaren ska vara bosatt i Sundsvalls kommun.

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration har 2018 beslutat att tilldela SCA Ortviken 2018 års Utmärkelse för mångfald i arbetslivet.

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media