Fyra nya småhustomter längs Stenhammargatan

Lottningen för försäljning av fyra nya småhustomter vid Stenhammargatan har nu genomförts och erbjudits de fyra första som dragits i lottningen.

 

Kommunens nya småhustomter lottas ut till försäljning
Den gamla tomtkön gäller inte längre. Rutinerna har ändrats och intresserade måste först registrera sig för att senare delta i en lottning för att kunna köpa småhustomt. Dragningen för tomterna vid Stenhammargatan genomfördes den 23 februari.

- Det nya lottningssystemet är ett bättre och rättvisare sätt att erbjuda tomter till intresserade, säger Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

74 personer registrerade sig för att delta i lottningen
Alla som registrerade sig för lottningen, har fått en turordningsplats. De fyra första som drogs har erbjudits att köpa någon av tomterna. Om någon av dessa fyra avsäger sig erbjudandet, går frågan vidare till nästa i turordningen och så vidare.

Kommunen planerar för att släppa ytterligare tomter under sommaren.

Exakt vilka tomter som kan komma ut till försäljning är inte fasställt. Det som kan sägas är att de ligger utanför centrala Sundsvall. Annonsering sker i samband med att de nya tomterna finns tillgängliga.

- Det är verkligen positivt att vi nu kan erbjuda fler småhustomter till intresserade. Behovet är stort och vi får många förfrågningar. Fler nya tomter är på gång, men det är för tidigt att säga vilka områden som blir aktuella, säger Hedenius.

Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tfn: 060-19 13 23
E-post: anders.hedenius@sundsvall.se

Gunnar Westerlund, avdelningschef
Mark- och exploateringsavdelningen
Tfn: 060-19 11 30, e-post: gunnar.westerlund@sundsvall.se

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia