Granlunda äldreboende invigs 12 juni

Sedan oktober 2017 har kommunen låtit bygga en ny flygel på Granlunda äldreboende. Flygeln är 3500 kvadratmeter stor och rymmer 45 lägenheter. Nu bjuder kommunen in till invigningsceremoni tisdag den 12 juni kl. 13.

Det finns ett stort behov av äldreboendeplatser i Sundsvall. Därför har kommunen låtit bygga ut Granlunda äldreboende.

Sundsdvalls kommun bjuder in till invigningsceremoni på tisdag den 12 juni klockan 13. Man bjuder på underhållning av Bosse Ahlberg och kommer att visa allmänna utrymmen i boendet.

Klockan 14 kommer socialnämndens ordförande Malin Larsson (S) att klippa band och Drakfastigheter kommer att officiellt lämna över fastigheten till Socialtjänsten.

 - Fantastiskt roligt att få vara med och inviga ytterligare ett till äldreboende i kommunen!  Jag är också otroligt glad över att vi nu kan erbjuda fler människor som väntar på äldreboende den plats som de behöver i tid. I höstas var det 150 personer som väntade på äldreboende, idag är siffran nere på 48.  Det är ett väldigt fint nytt boende, men det viktigaste är ändå det vi ska fylla boendet med, personalen och de som ska bo här, säger Malin Larsson (S), ordförande socialnämnden.

Kontaktpersoner: enhetschefer på Granlunda Ulrica Rova Johansson mobil 070-191 70 34, Lena Nyström 070-662 42 38.

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera