Hulivägen avstängd till fredag morgon

Gångbron över Hulivägen blev under onsdagsmorgonen påkörd av en lastbil och blev så pass skadad att den, av säkerhetsskäl, måste rivas.
 

Vad?

Gångbron över Hulivägen ska omgående monteras ner och vägen är därför helt avstängd under arbetet. Trafiken leds om via Göteborgsvägen och Granloholmsvägen.

 

Varför?

Gångbron blev under onsdagsmorgonen påkörd av en lastbil och blev så pass skadad att den, av säkerhetsskäl, måste rivas.

 

Var?

Gångbron över Hulivägen, mellan Granloholmsvägen och Göteborgsvägen.

 

När?

Vägen är avstängd från onsdag 31/10 och framåt.

Rivningsarbetet påbörjas torsdag förmiddag och beräknas pågå till torsdag kväll.

Om rivningsarbetet går som planerat kommer vi att öppna Hulivägen för trafik igen fredag morgon.

 

Kommer en ny bro att byggas´på samma plats?

I dagsläget finns inget beslut fattat huruvida en ny bro kommer att byggas eller inte.

 

 

Kontakt:

Karl-Johan Krona, Vägingenjör, Gatuavdelningen

Tel: 060-191309
Mail: karl-johan.krona@sundsvall.se

 

Stefan Näslund, chef entreprenadsektionen, Gatuavdelningen

Tel: 0703435182
Mail: Stefan.naslund@sundsvall.se

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera