Invigning av Ljustadalens Science Center – en intresseväckare för naturvetenskap och teknik

Efter månader av förberedelser står Ljustadalens Science Center redo. Satsningen ska väcka elevers intresse för naturvetenskap och teknik i tidig ålder på ett spännande sätt.  Centret är ett samarbete med Technichus i Härnösand. 
Den 30 november kl. 12.00 är det dags för invigning.

– Nu rullar tekniken in på Ljustadalens skola och vi kan äntligen slå upp portarna till Science Center. Det känns riktigt spännande och våra elever är väldigt förväntansfulla, säger Agneta Stenmark, rektor på Ljustadalens skola.

– Vi behöver prova olika pedagogiska metoder för att öka elevernas intresse för skolämnen och därmed även höja skolresultaten. Det här är en unik satsning som innebär att eleverna i Sundsvalls kommunala skolor får fantastiska möjligheter att stimulera intresset i teknik och naturkunskap, säger João Pinheiro (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Vi välkomnar media till invigningen av Science Center

Invigningen inleds med en ceremoni för hela skolan. Det bjuds på en sprakande show som inleds med 300 lysdioder, sång och dans från Sundsvall Kulturskola och sedan guidning i lokalerna. Medverkande är bland andra Agneta Stenmark, rektor för Ljustadalens skola, Sigge Jungell, VD för Technichus, Härnösand samt João Pinheiro (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

När: 30 november 2016
Tid: 12.00
Plats: Ljustadalens skola, ceremoni i idrottshallen samt rundvandring i Science Centers lokaler.
Kontakt:
Agneta Stenmark, rektor Ljustadalens skola, 070-564 36 18
João Pinheiro (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, 070-680 5272

Om Science Center

Bakgrunden till teknikcentret är ett uppdrag i Sundsvalls kommuns budget, Mål- och resursplan (MRP) som innefattar en satsning på området Ljustadalen. För budgeten 2016 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att satsa 300 000 kr på Science Center.

Barn- och utbildningsförvaltningen genomför samtidigt en förstudie av arbetet med teknikcentret i samarbete med Mittuniversitetet. Den bygger på ett grundläggande antagande om att samskapande bidrar till en ökad känsla av delaktighet, ökad acceptans och ökat engagemang hos alla parter.

Utrustningen i Science Center består av kreativ teknik, mekaniska konstruktioner, programmering, kluriga experiment och lärande konstruktion/ Lego.

 

 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Nu rullar tekniken in på Ljustadalens skola och vi kan äntligen slå upp portarna till Science Center. Det känns riktigt spännande och våra elever är väldigt förväntansfulla!
Agneta Stenmark, rektor på Ljustadalens skola.