Lyckat hälsoprojekt ökar chansen till anställning för personer långt från arbetsmarknaden

100 % förbättrad hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Och ett rejält steg närmare en anställning. Det är resultatet för deltagarna av pilotprojektet Hälsopiloten som i mitten på februari hade sitt första gruppavslut. Projektet drivs av Förvaltningen för arbete, vuxenutbildning och integration (Favi).

Behovet av stöd för att arbeta med sin hälsa är idag stort för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta leder ofta till avbrutna praktikperioder, anställningar – och ett stort utanförskap. Med anledning av detta startade Förvaltningen för arbete, vuxenutbildning och integration i september 2016 ett pilotprojekt, Hälsopiloten.

En av deltagarna i projektet är Hans Falk, 54 år.

– Hälsopiloten har förändrat mitt liv. Jag har fått en helt ny syn på begreppet hälsa. De senaste åren har jag periodvis varit sjukskriven på grund av utmattningssyndrom. Jag har legat i soffan och aldrig tränat eftersom jag tyckt det varit tråkigt och onödigt. Under de första åtta veckorna gick jag ner 6 kilo i vikt och 5 cm i midjan. Jag förbättrade min syreupptagningsförmåga. Men framförallt märkte jag extremt stor förbättring på mina testestresultat som mäter livskavilitet och nedstämdhet, säger han. 

Syftet med Hälsopiloten är att personer som under en längre tid stått utanför arbetsmarknaden ska uppleva en förbättrad livskvalitet och uppvisa förbättrad fysisk förmåga. De får dessutom med sig en dokumentation av aktiviteterna, och en rekommendation om fortsatta åtgärder för att komma in på arbetsmarknaden. Projektet finansieras av Samordningsförbundet (www.samordningsforbundet.se).

– Många av de personer vi möter har arbetsbegränsningar på grund av fysisk och/eller psykisk ohälsa som kan kopplas till stress, kondition och sömn. Ett av projektmålen är att 75% av våra deltagare ska uppleva en förbättrad hälsa, såväl psykiskt som fysiskt. Detta uppfylldes med råge då vi vid första gruppavslutet hade ett 100-procentigt resultat vilket såklart känns fantastiskt bra, säger Sara Rehnmark Sahlén, Projektledare på Favi.

Trots bristande motivation inledningsvis har Hans Falk förvaltat tiden på bästa tänkbara sätt – och fått ett nytt liv i gengäld. Han är nu redo att ta nästa steg i sin utveckling, och påbörjar en praktikperiod på Hälsopiloten till kommande gruppstart den 13 mars. Faller detta väl ut och Hälsopiloten får fortsätta innebär det i sin tur en anställning för Hans.

– Att få träffa andra i liknande situation och känna att man inte är ensam, utbyta tankar och erfarenheter samt att få hjälp och peppa varandra har varit ovärderlig hjälp för mig. Jag har fått ett nytt liv, säger Hans Falk.

För mer info, kontakta:
Sara Rehnmark Sahlén, Projektledare Hälsopiloten, Favi, Förvaltningen för arbete, vuxenutbildning och integration, Mobil: 070-186 6147
E-post: sara.rehnmark.sahlen@sundsvall.se
Hasse Falk, deltagare Hälsopiloten, Mobil: 073-832 73 24.

 

Bifogade bilder:
Hans Falk gör rullbandstest på Räddningstjänsten. En av aktiviteterna i Hälsopiloten. Gruppen fick besöka Räddningstjänsten och vara med på ett fyspass med brandmännen. Trots att Hans var äldst bland deltagarna i Hälsopiloten vann han rullbandstestet.

Fakta om Hälsopiloten:
Hälsopiloten är ett pilotprojekt som pågår under ett år (2016-09-01 – 2017-08-31) och med målsättning att bli implementerat i ordinarie verksamhet. Fokus ligger på den enskildes fysiska och psykiska hälsa för ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Livsstilsförändringar ska genomföras, och genom det få positiva effekter på hälsan och i sin tur öka arbetsförmågan för att komma till en egen försörjning. Projektet kompletterar andra arbetsmarknadspolitiska insatser. Projektet finansieras av Samordningsförbundet (www.samordningsforbundet.se)

20 personer påbörjade första omgången, varav 13 slutfört. Sju stycken fick avbryta på grund av provanställning, praktik, positivt drogtest och dåligt mående. De sistnämnda har fått hjälp och stöd och är nu aktuella igen till nästa uppstart.

Innehåll i Hälsopiloten:
• Hälsoundersökningar
• Fysisk träning- styrka, kondition, yoga
• Sömnskola
• Kost
• Stress
• Kognitiva färdigheter, lära sig att strukturera och planera sin vardag
• Samtalskontakt, löpande individuella uppföljningssamtal samt motivationsarbete.
• Workshops och föreläsningar
• Externa föreläsare och studiebesök
• FAR-recept och individuella träningsprogram utskrivna av sjukgymnast, och kan därmed utnyttja de träningsställen som är kopplat till ett prova på-kort. 

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia