Många valdistrikt i Sundsvall får nya namn

Valnämnden i Sundsvall har beslutat att 32 valdistrikt ska få nya namn samt om ett antal gränsjusteringar.

Inför nästa års val till kommun- och landstingsfullmäktige samt riksdagen och valet till Europaparlamentet 2019 har en enig valnämnd, på förslag från en arbetsgrupp inom nämnden, beslutat om nya namn på flera valdistrikt i kommunen samt om några mindre gränsjusteringar. Det är en av de största förändringarna, som berör valdistrikten, sedan kommunsammanslagningen på 70-talet!

- En enig valnämnd ställde sig bakom förslaget vid sitt sammanträde torsdag 4 maj. Nu på måndag, 11 september, kommer kommunstyrelsen att behandla ärendet, säger Rose-Marie Antonic, valnämndens ordförande.

- De här förändringarna har valnämnden gjort för att göra det lättare för väljarna vid valen. Namnen ska överenstämma med de namn som de boende i området använder.

- 32 av 53 valdistrikt får nya namn till exempel Njurunda N blir Bredsand, Skönsmon Ö blir Kubikenborg och Selånger Nedre Norra blir Granlo N. Vi föreslår också sex gränsändringar exempelvis Stenstaden, Nacksta och Stöde, säger Rose-Marie Antonic.

Ärendets fortsatta handläggande:

  • Kommunstyrelsen 11 september

  • Kommunfullmäktige 25 september

  • Länsstyrelsen beslutar senast 1 december

Rose-Marie Antonic, valnämndens ordförande
Mobiltelefon: 070-600 18 11

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.