Nu börjar planprocessen för Katrinehill: En ny attraktiv stadsdel - nära stad och natur

Sundsvall växer. Just nu är det bostadsbrist samtidigt som kommunen strävar efter att bli 100 000 invånare till år 2021. Därför sker det stora bostadssatsningar på flera håll. Bland annat påbörjas nu arbetet med planprogrammet för att skapa den nya stadsdelen Katrinehill. Det kan bli den största stadsdelssatsningen, med betoning på småhus, på 30 år.

Katrinehill ligger mellan stadsdelarna Nacksta, Sallyhill och Sidsjö, och är idag ett stort skogsområde.
- Det här är ett område som har stor potential för att man ska kunna bygga attraktiva boenden såsom radhus, friliggande villor och flerbostadshus. Det blir ett utmärkt komplement till bostadsbyggandet på exempelvis Norra Kajen. Det som gör området extra intressant är att det är både naturnära och stadsnära, med bra gång- och cykelavstånd, bara 3 kilometer, från stadskärnan, säger Ann-Mari Lopez, planeringsarkitekt på Stadsbyggnadskontoret.

Ger mervärde för närboende
Tanken är att Katrinehill kan byggas ut i etapper, och bygga vidare på den stadsstruktur som löper hela vägen från Skönsmon, via Södermalm till Sallyhill.
- Den här satsningen kommer inte bara att ge stora möjligheter för de som letar ett nytt område att bosätta sig i. Katrinehill kommer även ge mervärden för de som redan bor i närområdet. Om ett område växer skapar det förutsättningar för bättre gång- och cykelvägar, samt fler mötesplatser såsom parker och lekplatser. Fler boende leder också till ökad service. Det kan vara exempelvis fler förskolor och bättre kollektivtrafik, menar Malin Holmkvist, projektledare på Stadsbyggnadskontoret.

Hur många bostäder som kommer att byggas i området är inget som kommunen helt råder över.
- Vi planerar för en levande och blandad stadsdel, med så pass många bostäder att det här kan bli den största stadsdelssatsningen, med betoning på småhus, på ungefär 30-40 år. Men eftersom det inte är vi som bygger så kommer ju antalet bostäder, som byggs i Katrinehill, att vara beroende av marknadens efterfrågan, konstaterar Malin Holmkvist.

Fantastisk stadsdel med fina utsiktslägen
I och med att Stadsbyggnadsnämnden beslutat i ärendet, så börjar nu det omfattande arbetet med planprocessen.
- Vi är i ett tidigt skede, där vi har tagit fram en strukturstudie och en stadsbyggnadsanalys för Katrinehill, samt att Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att ta fram ett planprogram. Nu påbörjar vi den så kallade detaljplaneprocessen som kan ta allt från ett till flera år, och under den tiden ska de som blir berörda av projektet också få en chans att tycka till. Vi kommer även analysera exempelvis trafikflöden och ta hänsyn till friluftsliv, natur och miljö i planeringen, så det är många parametrar att väga in, vilket innebär att det tar tid, förklarar Ann-Mari Lopez.

Både Ann-Mari och Malin är övertygade om att Katrinehill har alla förutsättningar att bli en framgångsrik och attraktiv stadsdel.
- Vi ser stora möjligheter att skapa en fantastisk stadsdel som kombinerar närheten till stadskärnan och närheten till naturen. Den delvis branta terrängen innebär givetvis utmaningar, men ger samtidigt förutsättningar för väldigt fina utsiktslägen, för de som bosätter sig här i framtiden, avslutar Ann-Mari Lopez.

_______________________________________________________________________________
För mer information vänligen kontakta:
Malin Holmkvist: Projektledare, Stadsbyggnadskontoret Mark- och exploateringsavdelningen, Sundsvalls Kommun, Telefon: 070-618 51 06

Ann-Mari Lopez: Planeringsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen, Sundsvalls Kommun, Telefon: 060 – 19 23 33

Johan Lindstammer: Marknadsförare, Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls Kommun, Telefon: 070-610 44 85

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia