Nu har 2 500 invånare chans att tycka till om Sundsvall

Just nu pågår höstens omgång av SCB:s medborgarundersökning. De senaste dagarna har 2 500 sundsvallsbor fått hem en enkät i brevlådan.

– Enkäten är en möjlighet för invånarna att tycka till om hur det är att bo och leva här i Sundsvall. I vårt arbete med att utveckla Sundsvall och skapa bra verksamheter är synpunkterna från medborgarundersökningen värdefulla, säger Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande.

I år är medborgarundersökningen utökad, dels genom att urvalet nu är 2 500 personer mot tidigare 1 200, dels genom nya extrafrågor som rör delaktighet och inflytande.

Om undersökningen
Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som SCB, på uppdrag av Sveriges kommuner, genomfört en gång per år sedan 2005. Sundsvall har deltagit i undersökningen i tio år. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret.

– Det är viktigt att så många som möjligt svarar på undersökningen så att vi får veta hur sundsvallsborna tycker att kommunen fungerar, säger Karin Nyman som är kvalitets- och utvecklingsansvarig i Sundsvalls kommun. På så sätt kan vi få underlag till förbättringar.

Resultat
Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i början av december och den 14 december kommer samtliga resultat att läggas ut på www.scb.se. Där finns också resultat från tidigare undersökningar.

Kontaktpersoner:
Karin Nyman, kvalitets- och utvecklingsansvarig, koncernstaben, Sundsvalls kommun, tfn: 060-19 13 91

Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun, tfn: 070-190 12 91

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på undersökningen så att vi får veta hur sundsvallsborna tycker att kommunen fungerar, säger Karin Nyman som är kvalitets- och utvecklingsansvarig i Sundsvalls kommun. På så sätt kan vi få underlag till förbättringar.
Karin Nyman, kvalitets- och utvecklingsansvarig i Sundsvalls kommun