Nu har turen kommit till Sundsbruk i kommunens stora satsning på ett tryggare och trivsammare Sundsvall.

Under 2017 genomför Sundsvalls kommun projektet "Tryggare och trivsammare Sundsvall" - en satsning på 50 miljoner kronor för att förbättra miljön och tryggheten i ytterområdena i Sundsvalls kommun. Nu har turen kommit till Sundsbruk där vi bland annat upprustar en park.

Kommundelar, stadsdelar och bostadsområden spelar en viktig roll för att hålla ihop Sundsvall. För att möta morgondagens krav på väl fungerande kommundelar, stadsdelar och bostadsområden behövs en rejäl upprustning. Under 2017 genomför därför kommunen en särskild satsning för att förbättra miljön och tryggheten i Sundsvalls ytterområden.

Just nu genomförs en rad åtgärder i Sundsbruk:
- Vi har bland annat konstaterat att parkområdet mellan Johannedalsvägen och Hammarvägen är i dåligt skick. Här rustar vi upp parkvägarna och fräschar upp idrottsplan med nytt grus. Vi ska också plantera nya träd och tillföra nya och fler parkbänkar. Sen har vi en staty som har sjunkit ned och står snett, och den håller vi på att rikta upp igen, berättar Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare på Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls Kommun

Insatser runt om i kommunen
- Det här är en del i den större politiska satsningen ”tryggare trivsammare Sundsvall” som går ut på att förbättra närmiljön där människor bor och där barn leker. Vi sprider ut insatserna i hela kommunen och gör mindre men välbehövliga insatser så att fler kan ta del av dem. Vi har tidigare gjort insatser i exempelvis Liden, Indal, Stöde och Matfors, nu är vi i Sundsbruk. Övriga områden som ingår i projektet är Ljustadalen, Sundsbruk , Alnö, Viskan, Kovland, Nedansjö, Lucksta, Allsta, Vattjom, Njurunda, Bredsand och Kvissleby, säger Anders Hedenius, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

- De 50 miljoner som totalt sett satsas i projektet fördelas framför allt på insatser från oss på Parkavdelningen, samt Gatuavdelningen och Drakfastigheter. För att öka tryggheten och trivseln så genomför vi åtgärder för att exempelvis öka trafiksäkerheten i bostadsområden, trygghetsröja bostadsnära skog, rusta upp det kommunala vägnätet, restaurera parkgator och stigar samt fräscha upp lekplatser, skolgårdar och mötesplatser i bostadsområden, säger Cecilia Andersson.

_______________________________________________________________________________

För mer information vänligen kontakta:
Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare, Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls Kommun
Mobil: 070-345 32 53

Anders Hedenius, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, Sundsvalls Kommun
Mobil:070-183 16 95

Bild: På bilden syns idrottsplan, i Sundsbruk, som rustas upp via projektet. 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia