Populär utbildning med energifokus

För första gången i Sundsvall arrangeras en kostnadsfri två dagars utbildning för husvärdar, fastighetsskötare, förvaltare där man får lära sig hitta energisparåtgärder i fastigheter. Utbildningen kallas ”Ecodriving av fastigheter” och hålls av Willy Ociansson.

Willy är en känd föredragshållare, hans föreläsningar på temat fastighet och energi är mycket uppskattade. Utbildningen är anpassad efter önskemål och behov och pågår 15/11-16/11.

Utbildningens syfte är att höja kunskapen och motivationen för skötsel och underhåll som bidrar till ökad energieffektivitet i fastigheten. Willys kall är att hjälpa fastighetsägare att reducera energiåtgången och att förbättra fastighetsbeståndet. Han har mångårig erfarenhet av både fastighetsskötsel och att hålla i utbildningar. Sedan 2008 har han utbildat drygt 1 500 personer.

– ”Ecodriving av fastigheter” är ett koncept som vi jobbat med i flera år. 100-tals elever har utbildats och referenslistan är lång. Vi anpassar utbildningen efter behov. Utbildningen lämpar sig för alla personalgrupper, allt ifrån maskinister och bovärdar till en VD och ekonomichef. En vanlig kommentar efter utbildningen är ” Detta skulle vi ha gjort tidigare”, säger Willy Ociansson, Willy’s CleanTech AB.

– Väldigt kul att det är sådant intresse för utbildningen, säger Mona Tjernström, energi- och klimatrådgivare i Sundsvalls kommun. Tanken var att hålla en utbildning, men då intresset var så stort blir det nu ett andra tillfälle. Utbildningen finansieras av Energimyndigheten via Energi- och klimatrådgivningen i Sundsvall. Jag tycker att det är väl investerade pengar att utbilda dessa grupper så att de i det vardagliga arbetet kan hitta och föreslå energisparåtgärder i sina fastigheter.

Energi- och klimatrådgivning i kommuner finansieras av Energimyndigheten och ska bidra till att de av regeringen fastställda miljömålen uppnås. Energi- och klimatrådgivningens uppdrag är att ge information och stöd till allmänhet, föreningar, organisationer samt små och medelstora företag att bl.a. spara energi och energieffektivisera. 

­Datum för utbildningen: onsdag 15/11 – torsdag 16/11.
Plats: Gärdehov, lokal Bollen.
Tid: 08.00-16.00.

Arrangör:
Energi- och klimatrådgivningen, Sundsvalls kommun

Kontakt:      
Mona Tjernström, 060-19 12 77, mona.tjernstrom@sundsvall.se
Willy Ociansson, 070-577 29 60, willy@wctab.se
 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media