Ringar på vattnet – ett av regionens största besöksnäringsprojekt de senaste åren är nu i hamn!

Nu är det klart att projektet Ringar på Vattnet kommer att genomföras. Länsstyrelsen i Västernorrland går in med 9,7 miljoner kronor och tillsammans med ett tiotal andra aktörer och medfinansiärer – kommuner, landsting, föreningar och företag – kommer projektet sammanlagt att omfatta 20 miljoner kronor.     

Syftet med projektet är att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom den vattennära besöksnäringen i Destination Sundsvall (Sundsvall, Timrå, Ånge). Förhoppningen är att nya jobb skall skapas och att befintliga företag får en ökad omsättning. Satsning på ny och renoverad infrastruktur, som hamnar och bryggor ingår också.

- Äntligen! Vi har arbetat med den här frågan i flera år och efter många ansökningsomgångar är det fantastiskt kul att äntligen få se att det blir verkstad på riktigt. Det betyder mycket, inte minst för båtlivet. Kusten mellan Hudiksvall och Härnösand är ganska okänd för båtfolket, men nu tror jag att de som reser söderifrån kommer att ha lättare att hitta hit till vår destination istället för att bara segla förbi upp mot Höga Kusten, säger Carl-Göran Carlsson, ordförande i Utsjöbryggornas förening.

Projektet inleddes för flera år sedan med att Brämöns och Löruddens gemensamma hamnförening gjorde en omfattande förstudie. Rapporten lämnades in till Sundsvalls kommun 2011. Parallellt med detta gjordes även förstudier i Timrå kring kustnära områden med stor utvecklingspotential för besöksnäringen. I och med Länsstyrelsens medfinansiering kan nu planerna förverkligas.

- Det är mycket roligt att vi nu får möjlighet att utveckla och tillgängliggöra en del av vår nio mil långa och vackra kustremsa. Jag är övertygad om att det kommer att öka kommunens och destinationens attraktionskraft, säger Stefan Dalin, förste ordförande i kommunstyrelsen dess ansvarige för besöksnärings- och landsbygdsfrågor.

Stor tyngdpunkt kommer att läggas på de två fokusområdena i projektet.
Det första är produkt- och affärsutveckling för företag inom besöksnäringen, samt design och produktutvecklingsföretag. Det andra är att tillgängliggöra kusten genom utveckling av infrastruktur. Ett stort antal åtgärder kommer genomföras i linje med dessa fokusområden, några exempel är:

  • Ny brygga och ett nytt servicehus i Färja

  • Husbilsparkering och tömningsstation med centralt läge i Sundsvall

  • Ny brygga och servicehus på Åstön

  • Förstärkning av kaj och en ny brygga i Vindhem.

  • Ny hamnanläggning i Lörudden


- Det har varit några år när man pendlat mellan hopp och förtvivlan med en del avslag också. Att vi nu får det här beslutet är mycket glädjande. När det gäller Löran så drar redan idag SCA’s mångfaldspark och det marina reservatet Salen till sig mycket folk och med ny hamnanläggning och ett servicehus blir det ännu bättre, säger Roland Karlsson från Brämön/Löruddens gemensamma hamnförening

Trots att satsningarna riktas mot kustområden ligger fokus även på att öka tillgängligheten till besöksmålen landvägen, genom att knyta ihop land och hav. Genom att skapa attraktiva miljöer vid havet så är målsättningen att även besökare som använder andra färdmedel kommer att öka. Hela projektet ligger väl i linje med målet om fördubblad omsättning inom besöksnäringen till år 2021.

- Både våra turister och vi själva spenderar mer och mer pengar på mat- och smakupplevelser. Vi har redan flera White Guidestämplade restauranger längst kusten och vår målsättning är projektet ska bidra till en bättre tillgänglighet som kommer att skapa en ökad omsättning, inte bara för krögarna utan för många fler företag inom besöksnäringen, säger Maria Åslin, marknadschef på Näringslivsbolaget.

Förutom Ringar på Vattnet, som alltså omfattar 20 miljoner kronor, kommer dessutom ett systerprojekt där Statens Fastighetsverk (Brämön) är huvudman att genomföras. Diskussioner pågår också om att skapa ett projekt som syftar till att utveckla fiske- och naturturism i Ånge kommun, bland annat med fler guider.


Kontakt

För mer information, bilder, ritningar, etc. nås Linda Leiderud på 073-275 13 12 och
Maria Åslin på 073-275 16 91.

 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media