Socialnämnden startar upp en öppenverksamhet för personer med psykisk ohälsa

Antalet unga vuxna med psykisk ohälsa ökar. Det bekräftades i en rapport som socialstyrelsen gav ut i slutet av förra året. Socialnämnden i Sundsvall beslutade därför vid sitt senaste sammanträde att ge socialtjänsten uppdraget att starta upp en ny öppenverksamhet för personer med psykisk ohälsa.

Verksamheten kommer att finansieras med statliga stimulansmedel till och med 2020. Innan dess ska socialtjänsten efter utvärdering ta fram en plan för att kunna göra verksamheten permanent.

Jag är väldigt glad över att vi nu fattat beslut om den här viktiga insatsen. Behovet av den här verksamhetsformen är oerhört stort och vi hoppas nu kunna bidra till att göra skillnad för människor i Sundsvall som på grund av sin psykiska ohälsa har svårt att ta del av vad samhället erbjuder.säger Malin Larsson, socialnämndens ordförande.

De dagverksamheter som idag finns inom Individ- och familjeomsorgen för personer med psykisk ohälsa täcker inte de behov som finns. De är dessutom biståndsprövade – kräver en ansökan och ett bifallsbeslut för att delta. Den nya öppenverksamheten, som inte ska kräva ett biståndsbeslut för att delta, ska ge möjlighet för människor att i sin egen takt utforska sig själva och sin potential och öka deras delaktighet i samhället.

Enligt förslaget ska verksamhetens mål vara att frigöra och utveckla enskildas och gruppers resurser. Detta som ett led i steget mot att individen blir mer självständig, mår bättre och kan komma ut i arbete, sysselsättning eller studier.

För att på bästa sätt ska kunna möta behoven hos målgruppen ser socialtjänsten en samverkan med FAVI (förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) genom Ung Kraft Arena och Barn och utbildningsförvaltningen genom Kommunala Aktivitetsansvaret som nödvändiga komponenter.

” Det här känns riktigt, riktigt bra, vi kommer att starta i liten skala till hösten för att hitta former för samverkan och annat och förbereda en öppenverksamhet i full drift 2019”, säger Mattias Gillow, samordnare inom Individ och familjeomsorgen.

Det här är en del i den utvecklingssatsning som pågår inom Socialtjänstens område psykisk ohälsa, där vi nu även har ett boendestöd tillgängligt dygnet runt samtidigt som vi också planerar att genomföra brukarstyrda brukarrevisioner till hösten.

Kontaktpersoner:

  • Malin Larsson, socialnämndens ordförande, telefon 070-234 45 45
  • Mattias Gillow, samordnare psykisk ohälsa, telefon 070-282 00 35

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera