Stabilt resultat för Stadsbacken

Stadsbacken AB, koncernen för Sundsvalls kommuns hel – och delägda bolag, visar ett resultat för januari – april med 73,8 mnkr. För helåret prognostiseras ett resultat med 138,6 mnkr, vilket är 6,5 mnkr högre än utfallet för 2017.

- Rapporten visar att koncernen fortsätter sin fina utveckling säger Anders Johansson, VD i Stadsbacken AB. Effekterna av den snörika vintern bedöms belasta resultatet med 39,0 mnkr, men trots det prognostiserar koncernen leverera ett bra resultat för 2018. 

- Koncernen har förutom ett bra ekonomiskt resultat fortsatt att bidra till ökad samhällsnytta. Mitthem påbörjade nybyggnation av 88 lägenheter i Bosvedjan. Sundsvall Energi ingick avtal avseende en Sverige unik kylalösning, designad för enskild fastighet, som kommer att installeras vid byggnation av ett nytt företagshotell i Nacksta, säger Pernilla Berg (s), ordförande i Stadsbacken AB. 

Kontaktpersoner
Pernilla Berg (s) styrelseordförande, Stadsbacken AB, 070-343 14 18
Anders Johansson, VD, Stadsbacken AB, 070-103 04 08

Stadsbacken AB är helägt av Sundsvalls kommun och koncernen består av totalt 20 bolag. Koncernen redovisade intäkter med 1,9 miljarder kr, en balansomslutning på 7,6 miljarder kr och ett resultat om 132,1 mnkr för 2017. Antal anställda uppgick under 2017 till 562.

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera