Sundsvall får nya hållplatser för bussarna i Stenstan

Under Stenstansdagarna, lördag 16 september, finns stadsbyggnadskontoret på plats i Oasen och visar för första gången skisserna på nya busshållplatser i Stenstan.

De nya busshållplatserna får en mer central och trygg miljö. Genom ett ökat folkliv, tydligare trafikrum för trafikantgrupper, bättre belysning och bättre tillgänglighet för alla förstärks tryggheten i området.

Närheten till gågatan och Stora Torget bidrar till en mer pulserande stadskärna
Det nya centrala busshållplatsläget ligger nära centrum vilket gör det tillgängligt för de som ska kliva på och av i Stenstan. Bussresenärerna kommer närmare butiker, restauranger, caféer med mera. Det blir även enklare att byta från buss till cykel.

Förorts- och regionbussar
Stadstrafiken får de nya centrala hållplatserna i Stenstan som huvudhållplats. Förorts- och regionbussar kommer att utgå från Resecentrum när det är färdigställt men de kommer även att trafikera de nya busshållplatserna i Stenstan. Tills dess att Resecentrum är färdigt kommer förorts- och regionbussarna att utgå från nuvarande läge på Navet.

Stort behov av en trygg och nära busshållplats
En viktig förutsättning för att man ska välja att resa med buss är att hållplatserna upplevs som trygga och attraktiva. För många resande är gamla Navet det första intrycket av centrala Sundsvall. Platsen har upplevts som otrygg med många brister och i stort behov av förändring och modernisering. Nuvarande utformning uppfyller inte längre de krav som ställs på en modern busshållplats i en stadskärna. Planering för vad gamla Navet kommer att få för funktion pågår.

Synpunkter från sundsvallsborna
Vi har träffat många sundsvallsbor i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för stadstrafiken. Det som sammanfattningsvis har påtalats som stora brister med nuvarande busstation Navet är:

  • trygghet
  • utformning och gestaltning
  • trafiksäkerhet
  • information för resande
  • möjlighet att kunna orientera sig i området på ett bra sätt
  • framkomlighet för cyklister och gående
  • parkeringsmöjligheter för cyklar
  • tillgänglighet

Kontakt:

Niklas Bergström
Tfn: 073- 275 16 78
E-post: niklas.bergstrom@sundsvall.se
www.sundsvallvaxer.se/nyhallplatsistenstan (från och med lördag 16/9)

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia