Sundsvalls kommun bjuder in till Normkonferensen 2018

Är du normal? – Är du måttstocken i samhället eller är du ett undantag?
Förändrade normer bidrar till ökad trygghet, förbättrad hälsa, mer jämställda relationer, minskat våld och kan höja kvaliteten inom skola, vård och omsorg.

I Sundsvall ökar otryggheten för unga i allmänhet och för unga tjejer i synnerhet. Det visar bland annat LUPP 2015, en enkät som görs bland ungdomar i Sundsvalls kommun var tredje år. Genom att arbeta långsiktigt med normer på ett kreativt och utmanade sätt är målet att öka tryggheten för unga i centrala Sundsvall.  

Det är Pia Fjällmo, demokratisamordnare och Helen Otterström, trygghetssamordnare från Sundsvalls kommun som bjuder in till en konferens.

  • Konferensen är startskottet på ett långsiktigt normarbete och nu ska vi skaffa oss en uppfattning om nuläget och vilka behov som finns, säger Helen Otterström

Som inspiration kommer Jenny Claesson från Add Gender och berättar om hur vi kan förhålla oss till normer och vad egentligen en normingenjör gör.

Vi har bjudit in kommunala tjänstepersoner, politiker, polis, räddningstjänst, samfund, föreningar, idrottsföreningar, studieförbund och övriga i civilsamhället.

Normkonferensen 2018
Quality Hotell, Sundsvall
23 maj kl. 13.00-16.00 och 18.00-21.00. Samma program vid båda tillfällena.

Kontakt
Pia Fjällmo, 070-190 78 81
Helen Otterström, 070-339 88 77

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media