Sundsvalls kommun kraftsamlar för ett mer jämlikt samhälle

 

Bodil Hansson, vice ordförande i kommunstyrelsen skriver under CEMR-deklarationen som är en europeisk deklaration om jämställdhet på Qvinnouniversitetets evenemang - Internationella Kvinnodagen Sundsvall.

Var: Kulturmagsinet, Nils Ahlins torg
När: onsdagen den 8 mars klockan 13.45

Bodil Hansson finns tillgänglig för frågor i nära anslutning till scenen efter underskriften.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla och nödvändigt i en demokrati. För att denna rättighet skall förverkligas är det ett måste att den inte bara erkänns i lag, utan också i handling inom alla områden. Därför har Sundsvalls kommun beslutat att underteckna CEMR deklarationen som är en europeisk deklaration om jämställdhet på lokal och regional nivå.

- Sundsvall har gjort mycket inom jämställdhetsarbetet men ännu är det långt kvar. Kvinnor tjänar mindre för samma utförda arbete, kvinnor tar i större utsträckning hand om det obetalda hemarbetet, kvinnor tar ut mer föräldraledighet, kvinnor jobbar i större utstäckning deltid, säger Bodil Hansson, vice ordförande i kommunstyrelsen.

- Lista på företeelser som missgynnar kvinnor och premierar män kan göras oändligt lång. För att bryta dessa normer och strukturer krävs ett gediget jämställdhetsarbete. I detta arbete kan och bör kommunen föregå med gott exempel. Vi behöver analysera, systemanisera och involvera för att nå resultat. Genom att skriva under CEMR deklarationen och tillsätta medel för detta tror vi att vi kan vara med och göra skillnad, fortsätter Bodil Hansson.

Deklarationen omfattar hela kommunorganisationen, från det politiska beslutsfattandet till arbetsgivarfrågor och service till medborgarna. Jämställdhetsarbetet skall genomsyra all vår verksamhet. En miljon kronor är budgeterat per år för att jobba med dessa frågor. Under hösten kommer två personer arbeta med att göra en nulägesanalys om hur det ser ut utifrån de uppsatta principerna. När analysen är genomförd kommer det att presenteras en prioriteringslista och en åtgärdsplan. Åtgärder som var och en blir viktiga pusselbitar i arbetet för jämställdhet.

Sundsvalls kommun är Sveriges 101:a kommun som skriver under CEMR-deklarationen. Den utgår från sex grundprinciper:

  1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet

  2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas

  3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle

  4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet

  5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/ regionens verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet

  6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång.

Kontaktperson:

Bodil Hansson, vice ordförande i kommunstyrelsen. Tfn: 070-675 66 73

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia