Träd tas ned i Badhusparken

Ett trettiotal träd i Badhusparken kommer att tas ned och några kommer att beskäras. Flera av träden är gamla och dåligt skick och trädfällningen ger ett säkrare och tryggare område. Parken stängs för gående och cyklister.

Trädfällning och beskärning
Samtliga 180 träd i Badhusparken mellan universitetet till Storbron har inventerats. Med början 7 mars och ett par veckor framåt tas ett trettiotal träd ned och ett tjugotal kommer att beskäras. Flera av träden är gamla och i dåligt skick vilket kan innebära en risk för de som vistas i parken. Det är bara ett fåtal av träden närmast Selångersån som tas ned. De utgör inte samma risk för passerande som de träd som tas ned i parken. Däremot kommer även de beskäras vilket minskar tyngden på träden. Kompletterande beskärningar kommer att ske under våren vilket påverkar passerande under kortare perioder. Trädfällningen ger både ett säkrare och tryggare område.

Området stängs av för passerande
Parken stängs av för gående och cyklister under perioden, de hänvisas till Universitetsallén eller Storgatan. Åparken som ligger mellan universitetet och Himlabadet stängs också av under samma period som trädfällningen. Åparken är redan avstängd till viss del på grund av bygget av Sporthallsbadet.

Parken kommer att vara stängd under en eller ett par veckor
Arbetet påbörjas under vecka 10, med start 7 mars, alltså under sportlovsveckan. De elever som brukar passera parken på väg till Västermalms skola och Engelska skolan påverkas därför inte i samma utsträckning.

Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare
Tfn: 060-19 16 72

Tomas Häggström, sektionschef, park
Tfn: 060-19 16 76

 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar